Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Wizja projektu


  Działania podejmowane w projekcie służą rozwojowi systemu edukacji i tworzeniu warunków umożliwiających uczniom uczenie się przez całe życie dla funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy.

  Wspieramy szkoły i inne placówki jako organizacje uczące się, w których uczestnicy procesu edukacyjnego (szczególnie uczniowie i nauczyciele) są świadomi wymagań, wykorzystują metody ewaluacji. Dzięki zgromadzonym informacjom podejmują decyzje dotyczące kierunków i sposobów rozwoju, współpracują ze sobą, biorą odpowiedzialność za realizację celów oraz wspólnie cieszą się z uzyskanych efektów, są otwarci na dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami.

  Wspieramy refleksyjne postawy szkół i placówek przez ewaluację zewnętrzną, która jest prowadzona przez zespoły badaczy–ewaluatorów, przygotowanych do udzielenia informacji o wartości podejmowanych przez nie (szkoły i placówki) działań oraz tworzenie bazy danych umożliwiających prowadzenie polityki oświatowej na szczeblu regionalnym i krajowym.

  Te same zasady współpracy opartej na demokracji, dialogu, jawności, przyświecają wszystkim uczestnikom na etapie tworzenia i realizacji projektu.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1