Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2015NPSEO.PL

RELACJE Z SESJI

Zobacz...


PREZENTACJE

Zobacz...


SESJE PLAKATOWE

Zobacz....Sesje eksperckie

Otwarcie konferencji.
Wystąpienia:
Joanna Berdzik (MEN), prof. Stanisław Kistryn (UJ), Anna Gocłowska (ORE), Agnieszka Borek (EE), Hanna Gemza, Anna Kostrubała-Brak, Laura Rabiej (UJ);

Wykład otwierający:
Mikael Risku - Dobra szkoła: fińskie podejście do przyszłości; Wykład dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz (UJ) - Dobra szkoła. Uwarunkowania i mechanizmy.


Sesja plenarna:
prof. Peter Moss - Co to jest “dobra szkoła”? Pytanie głęboko polityczne;
prof. Kathleen Lynch - Edukowanie dla sprawiedliwego społeczeństwa


Sesja fakultatywna:
dr Roman Dorczak - Jak kształcić dyrektorów szkół? Wyzwania przywództwa edukacyjnego


Sesja plenarna:
prof. Michael Apple - Czy główne reformy edukacji są rzeczywiście demokratyczne? Rynki, standardy i nierówności;

Panel dyskusyjny:
Dobra szkoła. W pogoni za jednorożcem, prof. Michael Apple, Katarzyna Hall, prof. Kathleen Lynch, dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, prof. Peter Moss, Alicja Pacewicz


Zamknięcie konferencji:
Wystąpienie dyr. Marek Piotrowski (ORE) - Kapitał społeczny w edukacji;
Wykład prof. Henryk Mizerek - Dobra szkoła. Tam gdzie kres drogi staje się jej początkiem;

Zamknięcie Konferencji:
dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz - Dobra szkoła: nasz moralny obowiązek;SESJA I
 

Witold Kołodziejczyk - Od edukacji pouczania w kierunku szkoły umożliwiania


Ulrich Hammerschmidt - Systemowe uwikłania nad granicą między szkołą


Kamila Hernik, Karolina Malinowska - Szkoła w społeczności lokalnej. Wyniki badań i dobre praktyki


Marzanna Pogorzelska - Edukacja antydyskryminacyjna jako sposób na uczniowską aktywność, respektowanie norm społecznych i indywidualizację oddziaływań wychowawczych


Dorota Kulesza - Elementarz twórczego życia - o koncepcji pracy szkoły


Krzysztof Durnaś - Nauczyciel-mentor, tutor, coach. Modele doskonalenia nauczycieli - doświadczenie z wdrażania zmiany


Jerzy Rządzki - Język Serca (Nonviolent Comunication) jako filozofia wspierania rozwoju ucznia oraz budowania współpracy w szkole


Jacek Strzemieczny, temat: Siła informacji zwrotnej w uczeniu się i nauczaniu


Jennifer Lawless - Współpraca nauczycieli jako kluczowy czynnik podnoszenia wyników nauczania


Adam Steinmetz - Budowanie współpracy między szkołą a wspólnotą lokalną: obywatele czy cyber-prześladowcy?


Mikael Risku - Strategiczne przywództwo pedagogiczne jako rozwiązanie dla zmieniającego się świata


Magdalena Biernat - Szkoła z edukacją medialną, informacyjną i cyfrową - jak uczyć kreatywnego korzystania z mediów, krytycznej analizy informacji i wspierać twórczość uczniówSESJA II
 

Aleksandra Mikulska - Kultura nadziei i możliwości-jak wykorzystać wiedzę o nastawieniach mentalnych do poprawy jakości uczenia się i nauczania


Marta Rawłuszko - Działania antydyskryminacyjne – jak je prowadzić, aby miały sens? Kilka złotych zasad


Marta Chrabąszcz - Szkoła sprzyjająca uczeniu się


Hanna Kędzierska - Uczniowska aktywność na "jałowym biegu"- o (nie)dobrych praktykach w dobrej szkole


Sławomir Krzychała (zamiast) Jarosława Traczyńskiego - Tutoring w polskiej rzeczywistości szkolnej i pozaszkolnej - ograniczenia i możliwości


Joanna Kołodziejczyk, Bartłomiej Walczak - Czy zaangażowani rodzice są potrzebni w szkole? O wpływie rodziców na edukację szkolną dziecka


Aleksandra Pezda - Po co internet w szkole jak z XIX wieku?


Agnieszka Borek, Magdalena Tędziagolska - Proste, przydatne i praktyczne projekty ewaluacji wewnętrznej, czyli jak badać w szkole to, co najważniejsze


Matthew Daniels - Wykorzystanie danych do pomiaru postępów uczniów


John Fischer - Praca nauczyciela: współpraca, obserwacja, autoanaliza własnej pracy jako kluczowe elementy rozwoju szkoły


Sharon Pruski - Wykorzystanie danych pochodzących od uczniów jako wyzwanie i wsparcie szkoły w osiąganiu doskonałości w nauce - przypadek Walii


Alexandra Ioan, Anna-Maria Rampelt - Deformalizacja edukacji formalnejSESJA III
 

Danuta Sterna, Ewa Nawrocka - Ocenianie pomagające się uczyć w klasach I – III


Jacek Pyżalski - Agresja rówieśnicza w szkole/placówce - co działa, co nie działa a co szkodzi?


Katarzyna Salamon-Bobińska, Stanisław Bobula, Norbert Karaszewski, Jerzy Rządzki - Program nauki zachowania (PNZ) jako systemowe wsparcie dla uczniów przejawiających trudności w zachowaniu i obniżonej motywacji do nauki


Marek Szurawski - Szkolne Kluby MemoryLab i Domowa Akademia Rodzinna jako formy realizacji idei Accelerated Learning we współczesnej szkole


Dominik Zuziak - Dobre praktyki - animacja kultury: telewizja szkolna i kino szkolne


Ilona Iłowiecka-Tańska - Życie z sekundnikiem: lekcje przyrody w codziennej praktyce nauczania


Magdalena Swat-Pawlicka, Jacek Strzemieczny - Jak doskonalić w szkole nauczanie i uczenie się w oparciu o praktyki analizy i obserwacji?


Dr Marek Kaczmarzyk - Neurony lustrzane, empatia i rozproszona istota wychowania


prof. Peter Moss - Co to jest “dobra szkoła”? Pytanie głęboko polityczne.SESJA IV
 

Maria Papis - Dobra praktyka-jak wykorzystać wyniki ewaluacji zewnętrznej do wprowadzenia zmiany w szkole?


Agata Kula, Katarzyna Mitschke - Samouczenie się (self-directed learning) w edukacji demokratycznej


Jan Palacz - Czas zawodowców – modułowe kształcenie zawodowe, kreowanie rzeczywistości szkolnej w perspektywie wyzwań przyszłości


Katarzyna Gawlicz - Demokracja we wczesnej edukacji - warunki, możliwości, rozwiązania


Tomasz Kasprzak - Rola dyrektora w ewaluacji wewnętrznej, czyli czy przywództwo rozproszone jest możliwe?


Katarzyna Znaniecka-Vogt, Michał Miąsiewicz - Kształcenie przyszłych nauczycieli a wyzwania szkoły jutra.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u