Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2015NPSEO.PL

RELACJE Z SESJI

Zobacz...


PREZENTACJE

Zobacz...


SESJE PLAKATOWE

Zobacz....REPORTA? FILMOWY

Reporta? filmowy z Konferencji Mi?dzynarodowej "Jako?? edukacji czy/i jako?? ewaluacji. Jak zbudowa? dobr? szko??"


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u