Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2015NPSEO.PL

RELACJE Z SESJI

Zobacz...


SESJE PLAKATOWE

Zobacz....PREZENTACJE

Wykłady otwierające:

Prezentacja Zespołu SEO

Mikael Risku „Dobra szkoła: fińskie podejście do przyszłości”

dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz „Dobra szkoła. Uwarunkowania i mechanizmy”

Pierwszy cykl sesji eksperckich:

Sesja I/1, Witold Kołodziejczyk

Sesja I/2, Ulrich Hammerschmidt

Sesja I/3, Kamila Hernik, Karolina Malinowska

Sesja I/4, Marzanna Pogorzelska

Sesja I/5, Dorota Kulesza

Sesja I/6, Krzysztof Durnaś

Sesja I/7, Jerzy Rządzki

Sesja I/8, Jacek Strzemieczny

Sesja I/9, Jennifer Lawless

Sesja I/10, Adam Steinmetz

Sesja I/11, Mikael Risku

Sesja I/12, Magdalena Biernat

Drugi cykl sesji eksperckich:

Sesja II/1, Aleksandra Mikulska

Sesja II/2, Marta Rawłuszko

Sesja II/3, Marta Chrabąszcz

Sesja II/4, Hanna Kędzierska

Sesja II/5, Jarosław Traczyński

Sesja II/6, Joanna Kołodziejczyk, Bartłomiej Walczak

Sesja II/7, Aleksandra Pezda

Sesja II/8, Agnieszka Borek, Magdalena Tędziagolska

Sesja II/9, Matthew Daniels

Sesja II/10, John Fischer

Sesja II/11, Sharon Pruski

Sesja II/12, Alexandra Ioan, Anna-Maria Rampelt

Sesja plenarna, wykłady:

prof. Peter Moss „Co to jest ‘dobra szkoła’? Pytanie głęboko polityczne”

prof. Kathleen Lynch „Edukowanie dla sprawiedliwego społeczeństwa”

Trzeci cykl sesji eksperckich:

Sesja III/1, Danuta Sterna i Ewa Nawrocka

Sesja III/2, Jacek Pyżalski

Sesja III/3, Stanisław Bobula, Norbert Karaszewski, Jerzy Rządzki, Katarzyna Salamon-Bobińska

Sesja III/4, Marek Szurawski

Sesja III/5, Dominik Zuziak

Sesja III/6, Ilona Iłowiecka-Tańska

Sesja III/7, Jacek Strzemieczny

Sesja III/8, Marek Kaczmarzyk

Sesja III/9, Jennifer Lawless

Sesja III/10, Alexandra Ioan, Anna-Maria Rampelt

Sesja III/11, Mikael Risku

Sesja III/12, Peter Moss

Czwarty cykl sesji eksperckich:

Sesja IV/1, Maria Papis

Sesja IV/2, Agata Kula, Katarzyna Mitschke

Sesja IV/3, Jan Palacz

Sesja IV/4, Małgorzata Taraszkiewicz

Sesja IV/5, Katarzyna Gawlicz

Sesja IV/6, Jacek Ścibor

Sesja IV/7, Tomasz Kasprzak

Sesja IV/8, Matthew Daniels

Sesja IV/9, John Fischer

Sesja IV/10, Sharon Pruski

Sesja IV/11, Adam Steinmetz

Sesja IV/12, Katarzyna Znaniecka-Vogt i Michał Miąsiewicz

Sesja fakultatywna 1, Marianna Hajdukiewicz

Sesja fakultatywna 2, dr Roman Dorczak

Sesja fakultatywna 3, Sto pytań do koordynatorów projektu

Sesja plenarna, wykład:

prof. Michael Apple "Czy główne reformy edukacji są rzeczywiście demokratyczne? Rynki, standardy i nierówności"

Sesja plenarna, panel dyskusyjny:

„Dobra szkoła. W pogoni za jednorożcem” udział: prof. Michael Apple, Katarzyna Hall, prof. Kathleen Lynch, dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, prof. Peter Moss, Alicja Pacewicz

Sesja plenarna, wykład zamykający:

Prof. Henryk Mizerek „Dobra szkoła. Tam gdzie kres drogi staje się jej początkiem”.

Dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz „Dobra szkoła: nasz moralny obowiązek”.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u