Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2015NPSEO.PL

PREZENTACJE

Zobacz...


RELACJE Z SESJI

Zobacz...SESJE PLAKATOWE

Tytu?:
Autor:
?aneta Gocek
Adrianna Rybczy?ska, Joanna Buszkowska, Joanna Wójcik
Andrzej Górniak
Bo?ena Krzesiak-Mucha i Krzysztof Socho?
Marzena Bo?wi?ska
Ma?gorzata Noskowska
Ma?gorzata Kulesza
El?bieta Twardosz
Beata Krywult-Szczud?o
Agnieszka Jastrz?bska
Anna Tarka

Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u