Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2015NPSEO.PL

RELACJE Z SESJI

Zobacz...


PREZENTACJE

Zobacz...


SESJE PLAKATOWE

Zobacz....KONTAKT

Biuro konferencji:
ul. prof. Stanis?awa ?ojasiewicza 4
30-348 Kraków
tel. 12 664 58 68
e-mail: npseo.konferencja@gmail.com


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u