Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2013NPSEO.PL

ARTYKUŁY

Zobacz...


PREZENTACJE

więcej


Relacje z sesji

Zobacz...


SESJE PLAKATOWE

więcej...Sesje eksperckie


Otwarcie konferencji. Wykład wprowadzający: Podsekretarz Stanu w MEN- Joanna Berdzik; prof. zw. dr hab. Maria Mendel – Szkoła poza szkołą; dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz – Teoria ewolucji. Od uczących się jednostek, przez uczące się organizacje, do uczącej się wspólnoty


Paweł Simka - Platforma internetowa SEO


Dr Marek Kaczmarzyk - Neurodydaktyka dorastania albo po co nam nastolatki?


Ewa Stożek, Anna Rappe – Czy szkoły się uczą? Wyniki badań dotyczących wykorzystania metody edukacyjnej wartości dodanej przez szkoły


Dr Stefan Wlazło – Jak tworzyć system zapewniający jakość w szkole i w przedszkolu


Dr John Fischer – Jak powinna wyglądać szkoła ucząca się?


Ulrich Hammerschmidt – Jak rozumieć rozwój szkoły? Krytyczna refleksja i próba rekonstrukcji pojęcia


Douglas Bell – Identyfikacja problemu, propozycje rozwiązań i ewaluacja wyników. Rola danych w stawaniu się uczącą szkołą


Dr Chris Willis – Profesjonalne uczące się społeczności- wykorzystanie danych na temat osiągnięć uczniów dla poprawy praktyki nauczycieli


Dr hab. Jacek Pyżalski, dr Jakub Kołodziejczyk – Szkoła wobec sytuacji trudnych wychowawczo – czy wiemy czego nie umiemy?


Isabelle Boyd – Angażowanie pracowników szkoły w życie uczniów warunkiem sukcesu szkoły


Dorota Kulesza – Szkolna Liga Twórczości - o tym, jak w szkole można się uczyć, bawiąc


Dr William Kyle Ingle, dr Jim Fritz – Obserwacja lekcji i analiza osiągnięć uczniów jako punkt odniesienia w zmianach amerykańskiej polityki ewaluacji pracy nauczycieli


Magdalena Tędziagolska, Tomasz Kasprzak – Badania w szkole - refleksja nad własną pracą a nie papierologia! – przykład nauczycielek i nauczycieli badaczy


Bożena Kula, Maria Myzik – Jak rozwijać zdolność szkoły do poprawy jakości kształcenia? „Razem Łatwiej” – świętokrzyski program wspierania szkół podnoszących efektywność kształcenia – cztery lata doświadczeń


Dr Bruria Schaedel – Współpraca szkoły, rodziców i społeczności – dobre praktyki


Magdalena Chustecka – Czy szkoła uczy (się) przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu – raport z badań


Agnieszka Borek – Jak sposób pracy uczniów na lekcji wpływa na ich osiągnięcia? – wnioski z analizy wyników ewaluacji zewnętrznej i wskaźników EWD


Dr Tyrone Howard – Reforma wprowadzająca standaryzowane testy (High Stakes Reform), a wykluczone populacje. Sesja plenarna


Dr John Fischer – Ucząca się szkoła i uczące się społeczeństwo, kiedy teoria staje się rzeczywistością? Warunki, zasoby, metody. Panel dyskusyjny


Dr Bartłomiej Walczak – Co widać w danych?


Mika Risku – Przywództwo jako zasób. Pełnienie obowiązków lidera edukacyjnego


Marek Szurawski – Kreatywne uczenie się – nowa edukacja na miarę czasów


Dr Bruria Schaedel – Współpraca szkoły, rodziców i społeczności – dobre praktyki


Dr Tyrone Howard – Reformy edukacyjne dla wykluczonych populacji. Perspektywa Stanów Zjednoczonych


Martin Tiidelepp – Zaufanie czynnikiem decydującym o procesie uczenia się


Aleksandra Sawicka, Marcin Sawicki – Strategia Szkoły czyli po co nam to było? Heroiczne przywództwo konieczność czy przygoda?; Grzegorz Lech – Zarządzanie poprzez tożsamość organizacyjną na przykładzie III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie


Lech Gawryłow, dr Maria Krystyna Szmigel – Wykorzystanie wyników egzaminacyjnych w uczącej się szkole; Adam Prus – Analiza potrzeb szkoleniowych nauczycieli


Dr Edyta Bugaj-Brauze, Magdalena Nadolska – Prawdy i mity o nauczaniu ucznia zdolnego, czyli: „Co ułatwia, a co utrudnia pracę nauczyciela?”; Beata Kacprowicz – Demokratyczne zarządzanie szkołą


Dr Marta Chrabąszcz – Sukces szkoły, czyli jak tworzyć skuteczną szkołę w oparciu o logodydaktykę; Jan Świerszcz, Anna Górska – Mechanizmy wykluczenia i integracji dzieci z doświadczeniem migracyjnym w szkołach. Wnioski z badań


Krzysztof Durnaś – Szkolny zespół do spraw jakości kształcenia - doświadczenia z wdrażania zmiany; Aleksandra Mikulska – O samowprowadzających się zmianach- przez obserwacje koleżeńskie do zespołu uczącego się i oceniania kształtującego


Aniela Kamińska, Mariusz Maziarz – Od raportu z ewaluacji zewnętrznej do sukcesu szkoły - prezentacja działań i efektów projektu Comenius –Regio; Aleksander Palczewski, Artur Pasek – Wykorzystanie wyników ewaluacji do podniesienia jakości pracy szkoły. Dobre praktyki w zakresie współpracy z organami prowadzącymi oraz dyrektorami szkół i placówek.


Elżbieta Piotrowska-Gromniak, Alina Idzikowska, dr hab. Lech Mankiewicz – Khan Academy - tworzymy własne zasoby edukacyjne i włączamy środowisko szkolne: uczniów, nauczycieli i rodziców w aktywne uczenie się; Mariusz Budzyński – Tutoring wychowawczorozwojowy jako metoda pracy wykorzystująca „relacje wzajemnie uczące” w środowisku Nauczyciele- Uczniowie- Rodzice


Lilianna Zabierowska – Tutoring jako forma wsparcia ucznia w rozwoju osobistym na przykładzie dwuletnich doświadczeń w Liceum Ogólnokształcącym nr XV we Wrocławiu; Elżbieta Wiewióra –Myślę, Współpracuję, Działam... - metoda projektu badawczego w edukacji wczesnoszkolnej


Dorota Pintal – Wspieramy uczniów w uczeniu się; Krystyna Gęsiak- Piątkowska – Co zrobić, żeby uczniom się chciało?


World cafe


Podsumowanie dyskusji z World Cafe. Sesja plenarna


Anna Gocłowska, dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz – Sto pytań do koordynatorów projektu


Dr hab. Henryk Mizerek, prof. UW-M – Evidence-based practice w edukacji. Inspiracje dla organizacji, które ucząc innych uczą się same. Wykład zamykający


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u