Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2013NPSEO.PL

ARTYKU?Y

Zobacz...


PREZENTACJE

wi?cej


Relacje z sesji

Zobacz...


SESJE PLAKATOWE

wi?cej...ADRES KONFERENCJI

Hotel Mercure

ul. Szymaszkowa

34-500 Zakopane

tel. 18 202 40 00

Lokalizacja hotelu:


Wy?wietl wi?ksz? map?


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u