Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2013NPSEO.PL

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

List organizacyjny


ARTYKUŁY

więcej


PREZENTACJE

więcej


DOBRE PRAKTYKI

więcej


MATERIAŁY POMOCNICZE

Zobacz

Wymagania - sesja plakatowa

PobierzSESJE EKSPERCKIE


Dr Marek Kaczmarzyk - Rozproszona odpowiedzialność nauczyciela, czyli o statystycznej istocie wychowania

Dr Trevor Davies, David Martin - Zmiana kultur globalnych i tożsamości: Implikacje dotyczące przywództwa i zarządzania edukacyjnego. Część 1

Dr Trevor Davies, David Martin - Zmiana kultur globalnych i tożsamości: Implikacje dotyczące przywództwa i zarządzania edukacyjnego. Część 2

Paweł Kasprzak - Szkolna matematyka i nie tylko. Co może szkoła? Co da się sprawdzić w ewaluacji? Po pierwsze zaciekawić - złe i możliwe dobre praktyki skupione na treści nauczania

Dr Jacek Strzemieczny - Profesjonalizacja pracy nauczyciela – widoczne nauczanie i uczenie się

Dr Gerry MacRuairc - Stosowanie samooceny w szkołach irlandzkich – początek epoki autonomii szkół czy stracona szansa?

Danuta Sterna - Strategie dobrego nauczania

Jerzy Kielech - Jak technologie zmieniają szkoły; nadzieje, zagrożenia, możliwości

Dr Hanna Kędzierska, dr Monika Maciejewska - Odpowiedzialny nauczyciel - (nie)odpowiedzialna wspólnota – co pomaga, a co przeszkadza w budowaniu nauczycielskich wspólnot praktyków

Urlich Hammerschmid - Jak wspierać samodzielne i odpowiedzialne działanie nauczyciela? Odpowiedzialność dyrektora i możliwości wpływu na działania nauczyciela przez przywództwo

Dr Jakub Kołodziejczyk, Stanisław Bobula, Katarzyna Salamon Bobińska, Norbert Karaszewski - Nauczanie kooperatywne (nauczanie we współpracy)

Dr John M Fischer - Na czym polega bycie dobrym nauczycielem: próba odpowiedzi na pytanie w ramach „pracy nad lekcją” na spotkaniach grupowych nauczycieli

Roel Vivit, Michelle Navarre - Niewidoczna konieczność: Tworzenie kultury szkoły w celu kształtowania liderów

Dr Jacek Pyżalski - Wychowanie w erze cyfrowej – czy jesteśmy na to przygotowani?

Prof. Dr Ljudmila Wladimirowna Kolomijczenko - Rozwój kompetencji zawodowych i społeczno-kulturowych nauczycieli w sferze rozwoju społecznego i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym

Dr Maria Jesus Rodriguez Entrena - Jak polityka odpowiedzialności może wpłynąć na równość szans edukacyjnych? Przypadek programów nauczania promujących różnorodność w kontekście Hiszpanii

Joanna Staniewicz - Projekty edukacyjne jako bezbolesna, a często zabawna forma realizacji polityki oświatowej; Magdalena Kreczko - Nauczyciel "samotny biały żagiel"...? Współpraca nauczycieli w polskiej szkole – pomiędzy teorią a praktyką

Witold Kołodziejczyk - O czym zapomniała dziś szkoła?

Prof. dr William Gaudelli - Edukacja humanistyczna w dobie globalizacji

Dr William F. Morrison - Indywidualizacja metod pracy z uczniami w celu spełniania potrzeb edukacyjnych wszystkich uczniów

Cynthia C.Nambo - Partnerstwo w praktyce: Ocenianie nauczycieli pod kątem wysokiej jakości nauczania

Luc Pluymers - Jak radzić sobie z różnicami w środowisku edukacyjnym w sposób konkretny

Agnieszka Borek, Marzena Sajewicz - Odpowiedzialność dyrektora za ewaluację wewnętrzną

Dr Marta Chrabąszcz - Nauczyciel jako przywódca edukacyjny. Wolność – odpowiedzialność – skuteczność; Wojciech Starzyński - Lider lokalnego środowiska oświatowego (dyrektor szkoły, nauczyciel, rodzic, samorządowiec)

Dr Rafał Otręba - Klimat szkolny w badaniach międzynarodowych szkół grupy wyszehradzkiej; dr Jolanta Szczęśniak - Badanie psychologiczne jako narzędzie ewaluacji wewnętrznej

Mariusz Budzyński - Organizowanie pracy nauczycieli dla uczenia się uczniów w liceum. Z doświadczeń szkół - ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie; Elżbieta Piotrowska-Gromaniak, Alina Idzikowska - Odpowiedzialność nauczyciela, odpowiedzialność rodzica – jak się nią dzielić i jak z niej korzystać?

Adam Prus - Analiza potrzeb szkoleniowych nauczycieli na przykładzie III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Justyna Nowotniak - Szkoła jak „miejsce” w kontekście odpowiedzialności nauczycieli za przestrzeń edukacyjną

Małgorzata Taraszkiewicz- Odpowiedzialność zawodowa nauczycieli w kontekście efektywności uczenia się uczniów. Granice i perspektywy


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u