Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2013NPSEO.PL

PREZENTACJE

więcej


ARTYKUŁY

więcejDOBRE PRAKTYKI

 Poniżej udostępniamy do pobrania zbiory Dobrych Praktyk.

Cz. 1 (pobierz)

Cz. 2 (pobierz)

Wymagania:

Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej: Sprawdzian, egzamin gimnazjalny i egzamin zawodowy są adekwatnym odzwierciedleniem wiadomości uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie: "Treningi testowe dla uczniów klas 5 i 6"

Zespół Szkół nr 2; Opole Lubelskie:Analiza osiągnięć uczniów szkoły podstawowej 

Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi;  ul. J. Lompy 1 w Brzegu: W szkole są wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów.

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Gimnazjum w Wojkowicach: Systematyczne monitorowanie osiągnięć uczniów- od badania na wstępie do egzaminu próbnego

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte: Międzynarodowe projekty edukacyjne w szkole – wiedza, umiejętności, doświadczenie

Uczniowie są aktywni

Liceum Ogólnokształcące; Piaseczno:Aktywność uczniów drogą do szkoły przyszłości

Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie: Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w szkole na podstawie analizy zapotrzebowania. Realizacja projektu „Szkoła Odkrywców Talentów”

ZPGiSP w Leźnie:Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z uczniami chcącymi podnieść wyniki w nauce

Gimnazjum nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Kutnie: Realizacja innowacyjnych działań edukacyjnych pod hasłem "Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga" 

Gimnazjum Publiczne im. Armii Krajowej w Długosiodle : Akcja edukacyjno - artystyczna PATULISKO

Respektowane są normy społeczne

Publiczne Przedszkole nr 7 im. Pszczółki Mai:"Jak w przedszkolu zapoznać dzieci z ich prawami?"

Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy

Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie: 3*"2"=6 Budujemy koncepcję pracy szkoły w oparciu o posiadane zasoby  i oczekiwania środowiska

Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie: "Myślenie poszerza przestrzeń wolności i otwiera horyzonty nadziei."(ks. J. Tischner) – wdrażanie nowej koncepcji pracy szkoły

Szkoła Podstawowa nr 6: . Szkoła realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

Szkoła Podstawowa nr 31 w Częstochowie: Rok szkolny 2012/13: "Tacy sami"

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żeliszowie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

II Podstawowo-gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych STO w Gdańsku: Wprowadzenie projektu raz w miesiącu metodą weebquestu w klasie 1 gimnazjum,

raz w miesiącu, kontynuacja w klasie II i III.

Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

Zespół Szkół w Siemiatyczach: Rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych

 oraz zorganizowanie "Festiwalu Talentów"

Przedszkole Miejskie nr 10 w Olsztynie: Wykorzystanie koncepcji Planu Daltońskiego do stymulowania rozwoju odpowiedzialności, samodzielności i współpracy u dzieci w wieku przedszkolnym

Gimnazjum nr 1 w Brodnicy: Ogólnopolski Przegląd Tańca Współczesnego i Towarzyskiego LIVE DANCE MICAF ZYCIE BRODNICA 2013

Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

Kształtuje się postawy uczniów

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Siewierzu: Projekt ”School leaving? No, thank you!”

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pińczowie: "Rozwiń się" - program edukacyjno - wychowawczy dla uczniów, rodziców i wychowawców klas pierwszych

Publiczne Gimnazjum we Wróblewie: Odkrywamy nieznane karty historii…

Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach: Międzypokoleniowe mosty pamięci

Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie: Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki: Grupa teatralna "Pospolite ruszenie"

Zespół Szkół w Łapach: Stowarzyszenie Przyjaciół Osse

Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu:Ocalić od zapomnienie ... Tydzień Regionalny w naszej szkole 

Przedszkole Publiczne w Połańcu: Realizacja programu edukacji ekologicznej w przedszkolu "żyjmy zdrowo w zgodzie z naturą"

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Olsztynie: Rowerowe Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie: Od 2007 roku aktywnie współpracujemy ze Szkołą Podstawową w Gartz w Niemczech

Zespół Szkół Budowlanych w  Olsztynie: Nowe technologie – transfer wiedzy z branży do szkoły

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) w  Warszawie: Seria „Maieutiké” poświęcona jest problematyce różnorodności społecznej w ujęciu praktycznym.

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

Przedszkole Publiczne Nr 10: Przedszkole wykorzystuje informacje o losach dzieci

Promowana jest wartość edukacji

Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej: Powiatowy Konkurs „POLONISTA ROKU”

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach: programu „Uczenie się przez całe życie”: 1. 2007 - 2010 "Europa - interesująca mieszanka kultur"; 2. 2010 - 2011„Spojrzenie na artystyczną twórczość w Europie”; 3. 2011 - 2013 "Tajemnicza Wyspa".

Rodzice są partnerami szkoły

Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Zabratówce: Odpowiedzialna współpraca szkoły z rodzicami

Gimnazjum nr 24 we Wrocławiu: Nowa formuła współpracy z rodzicami uczniów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie: Wszyscy tworzymy profil naszej szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Olszowej: Angażowanie rodziców do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych

Funkcjonuje współpraca w zespołach

Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy: Projekt działania „Dzieci Myślą. Jak skutecznie uczyć dzieci myślenia matematycznego” prowadzony jest przez Instytut Badań Edukacyjnych

Szkoła Podstawowa nr 3 im. 2 Pułku Nocnych Bombowców "Kraków": "Nauczyciele pracują w zespołach zadaniowych"

Szkoła Podstawowa Henryka Sienkiewicza: Tworzenie systemu zespołowej pracy nauczycieli

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie: Wymagania: 4.1: FUNKCJONUJE WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji-Poradnia : Powołanie Zespołów Specjalistów

Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie POdlaskim: Wdrażane są wnioski z ewaluacji wewnętrznej w celu doskonalenia pracy świetlicy szkolnej

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II; Skorzeszyce : Ewaluacja wewnętrzna metodą profilu szkoły

Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim: Utworzenie sali zajęć specjalistycznych

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach: Dziennik elektroniczny w szkole - szansa rozwoju, czy powód do zmartwień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u