Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2013NPSEO.PL

ARTYKUŁY

więcej


PREZENTACJE

więcej


DOBRE PRAKTYKI

więcej


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

List organizacyjnyprzejdź na stronę główną


O EKSPERTACH

 

O EKSPERTACH

STANISŁAW BOBULA

Stanisław Bobula– magister psychologii i edukator. Pracował osiem lat jako psycholog
w gimnazjum w Krakowie, obecnie prowadzi szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „Sophia”. W swojej pracy koncentruje się na takich zagadnieniach jak ADHD, dyscyplina w klasie i szkole, motywacja uczniów do nauki, współpraca szkoły z rodzicami i higiena psychiczna w zawodzie nauczyciela. Autor książek ADHD dar specyficzny (2006) oraz Okiełznać chaos - ADHD w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej (2007).

AGNIESZKA BOREK

Specjalizuje się w ewaluacji programów unijnych o tematyce edukacyjnej i społecznej. Jest autorką lub współautorką ponad 50 raportów z ewaluacji ex-ante, on-goin i ex-post. Prowadzi szkolenia i wykłady na studiach podyplomowych na temat ewaluacji, monitorowania, wskaźników projektów, metodologii badań społecznych. Prezeska Zarządu „Ery Ewaluacji”. Jest absolwentką Szkoły Trenerów STOP. Lubi nowe wyzwania. Zmusza do myślenia i działania. Najchętniej realizuje ewaluacje i badania społeczne wymagające innowacyjnego podejścia. W takich projektach stosuje metody badań społecznych wzbogacone o techniki zbierania danych, inspirowane warsztatami dla dorosłych. Lubi dobre reportaże i filmy dokumentalne. Pracuje społecznie na rzecz dwóch organizacji pozarządowych.

MARIUSZ BUDZYŃSKI

Mariusz Budzyński urodzony we Wrocławiu  18 stycznia 1951 roku. Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim w 1980 roku. W 1988 roku uzupełnił kwalifikacje pedagogiczne i podjął pracę jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół nr 10 we Wrocławiu, a w 1990 w niepublicznym eksperymentalnym liceum ogólnokształcącym- Autorskiej Szkole Samorozwoju ASSA we Wrocławiu. Był inicjatorem i współautorem realizowanego w latach 1992 – 1994 - Zintegrowanego Programu Humanistyczno Artystycznego w Liceum ASSA. Autor opartej na założeniach chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej -metody dydaktyczno-wychowawczej szkół eksperymentalnych - „ALA” Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie.  Współzałożyciel i twórca koncepcji szkoły artystycznej II stopnia  - Autorskiego Studium Projektowania Plastycznego i Fotografii Artystycznej „Abrys”. Współzałożyciel i autor programu edukacyjnego „Akademii Sztuki Trzeciego Wieku” we Wrocławiu. Twórca koncepcji Szkolnego Tutoringu Wychowawczego i Rozwojowego. Inicjator i opiekun merytoryczny w programie wdrażania tutoringu wychowawczego i rozwojowego we wrocławskich gimnazjach publicznych. Tutor i trener Kolegium Tutorów we Wrocławiu. Współpracuje z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu zakresie kształcenia nauczycieli przedmiotów plastycznych jako autor programu kursu pedagogicznego.

 

MARTA CHRABĄSZCZ

Marta Chrabąszcz doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; ukończone studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie oświatą oraz  Metodyczno – pedagogiczne nauczanie języka angielskiego; Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej 2007-2012, nauczyciel języka polskiego; nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie; autorka programu z języka polskiego Spotkanie, za który otrzymała II miejsce w ogólnopolskim konkursie  Ośrodka Rozwoju Edukacji (2012),  autorka programu z języka polskiego Radość uczenia się, za który otrzymała III miejsce w ogólnopolskim konkursie  Ośrodka Rozwoju Edukacji (2012); autorka prac nagrodzonych i wyróżnionych w ogólnopolskich konkursach organizowanych przez czasopismo „Języki Obce w Szkole” (wyróżnienie za pracę Nauka przychodzi łatwiej, gdy wykonujemy coś samodzielnie – o indywidualnej pracy z uczniem, II miejsce za pracę  Uczenie się języków wzbogaca – nas samych, nasze życie – pozwala nam ciągle doskonalić naszą wiedzę i umiejętności, wyróżnienie za pracę Nauczmy uczniów się uczyć); autorka książki Błędne krainy romantyków. Kreacje przestrzeni we „wschodnich” powieściach poetyckich (2010); autorka publikacji z zakresu nauczania języka polskiego, języka angielskiego i zarządzania w oświacie („Nowa Polszczyzna”, „Języki Obce w Szkole”, „Język Polski w Gimnazjum”, „Sedno. Magazyn Dyrektora Szkoły”, „Ruch Literacki”); członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, członek zarządu Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza o. w Tarnowie; egzaminator OKE.

TREVOR DAVIES

Trevor Davies jest dyrektorem Międzynarodowego Ośrodka Studiów nad Edukacją i Szkoleniem przy Instytucie Edukacji Uniwersytetu w Reading w Wlk. Brytanii. Na początku pracował w państwowych szkołach średnich, gdzie zajmował się zarówno nauczeniem, jak i kierowaniem metodyką nauczania przedmiotów ścisłych. Następnie prowadził ogólnokrajowy projekt współpracy z władzami lokalnymi odnośnie nauczania przedmiotów technicznych. W latach 90. XX w. dokonywał on wizytacji w szkołach, jednocześnie prowadząc fundację edukacyjną. Po podjęciu pracy na Uniwersytecie w Reading był odpowiedzialny za zarządzanie programami szkoleń dla nauczycieli przedmiotów ścisłych i technicznych, prowadzenie i współprowadzenie licznych projektów międzynarodowych w imieniu Komisji Europejskiej, w tym m.in. Grundtvig, Comenius, Erasmus i Erasmus Mundus. We współpracy z rządem Kazachstanu opracował nowy główny program na temat globalnej przyszłości edukacji. Jego zainteresowania naukowe obejmują nadzór nad studentami kursów podyplomowych w dziedzinach związanych z kreatywnością, przywództwem edukacyjnym, globalnym obywatelstwem i edukacją w zakresie zrównoważonego rozwoju. Publikował też liczne artykuły w czasopismach akademickich.

RICARDO ESTRADA

Dr Ricardo Estrada jest uznanym ekspertem w dziedzinie rozwoju siły roboczej w skali ogólnokrajowej; pełnił funkcję eksperta merytorycznego w różnych instytucjach państwowych i organach doradczych, włącznie z amerykańskim Departamentem Edukacji, amerykańskim Departamentem Pracy i komitetem ekspertów prezydenta Obamy ds. edukacji; odpowiedzialny za rekomendowanie działań mających przywrócić Stanom Zjednoczonym miejsce w czołówce krajów pod względem liczby licencjatów. W swojej karierze zawodowej dr Estrada przyczynił się do opracowania kilkunastu modeli rozwoju kształcenia dla dorosłych, szkolnictwa zawodowego oraz siły roboczej, które poprawiły możliwości awansu zawodowego dla uczniów i studentów z nietradycyjnych grup społecznych. Do tych modeli należą m.in. „Wewnętrzny model przyjmowania uczniów w szkołach typu community college”, “Ogólny model drogi do kariery” i “101 ścieżek kariery”. Dr Estrada jest także głównym autorem podręcznika “Jak stworzyć program pomostowy dostosowany do ścieżki kariery” wydanego dzięki wsparciu Illinois Community College Board i The Joyce Foundation w ramach projektu Shifting Gears. We wspomnianym podręczniku dr Estrada przedstawił model skontekstualizowanego programu nauczania – ogólnokrajowy model określający techniki tworzenia skontekstualizowanych programów nauczania podstawowych umiejętności na szkoleniach branżowych lub sektorowych w zakresie programów dla dorosłych. Prace dr Estrady były cytowane w kilkunastu dokumentach i opracowaniach badaczy i naukowców w dziedzinie rozwoju siły roboczej, kształcenia dla dorosłych i ścieżki kariery.

JOHN M. FISCHER

Prof. John M. Fisher jest prodziekanem ds. administracyjnych i profesorem nadzwyczajnym w  Kolegium Edukacji i Rozwoju Społecznego (College of Education and Human Development) na Uniwersytecie Stanowym Bowling Green (Ohio, USA). Zajmuje się metodyką nauczania klas podstawowych i gimnazjalnych (klasy 4–9), prowadzi też zajęcia z zakresu programów nauczania i programów kształcenia nauczycieli. Przy USBG współtworzył też Instytut ds. Międzynarodowego Kształcenia Demokratycznego (International Democratic Education Institute ). W swoich badaniach dąży do łączenia kwestii kształcenia w miastach z demokratyczną reformą szkolnictwa. Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. projektów uniwersyteckiego Centrum Edukacji w ramach federalnego projektu GEAR-UP, którego celem jest wspieranie uczniów z uboższych rodzin w zdobyciu edukacji na poziomie policealnym. Jest także szefem projektu Partnerstwo Polska/Ohio, którego ideą jest inspirowanie wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń między nauczycielami z Polski i Ohio. Najnowsze publikacje prof. Fischera skupiają się na skutkach reformy szkolnictwa, nauce tolerancji, jak również wykorzystania technologii na lekcjach nauk społecznych.Jego prace ukazują się m.in. w takich czasopismach naukowych i branżowych, jak “High School Journal”, “Theory and Research in Social Education”, “Social Education” i “Pedagogies”.

WILLIAM GAUDELLI

William Gaudelli jest profesorem nadzwyczajnym nauk społecznych i edukacji oraz dyrektorem programu nauk społecznych w Kolegium Nauczycielskim na Uniwersytecie Columbia. Jego badania dotyczą takich tematów, jak edukacja w zakresie globalnego obywatelstwa, media jako narzędzia programu nauczania oraz kształcenie i rozwój nauczycieli. Gaudelli uzyskał doktorat w dziedzinie nauk społecznych i edukacji na Rutgers University oraz tytuł licencjata w dziedzinie nauk politycznych na Rutgers College.Aktualnie zajmuje się badaniem studiów przypadków dotyczących edukacji w zakresie globalnego obywatelstwa oraz przygotowuje książkę na ten temat. Gaudelli uczestniczył w szeregu różnych projektów międzynarodowych, włącznie ze współpracą z Global Education Leadership Foundation w Indiach, a także otrzymał dotację amerykańskiego Departamentu Energii na międzynarodowy projekt wymiany w Europie. Został wybrany do Rady Oświatowej South Orange-Maplewood (NJ) w 2011 roku na kadencję trzyletnią.

MARIANNA HAJDUKIEWICZ

Marianna Hajdukiewicz - koordynatorka projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Autorka programów edukacyjnych, materiałów dydaktycznych, programów szkoleń. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja animacja działań lokalnych. Wcześniej związana z Centrum Edukacji Obywatelskiej i innymi organizacjami pozarządowym.

ULRICH HAMMERSCHMIDT

Ulrich Hammerschmidt - dyrektor szkoły Waldblick – Mittelschule we Freitalu, nauczyciel fizyki i matematyki, po studiach pracował jako nauczyciel, potem pracował na Akademii Nauk Pedagogicznych w Berlinie. Jako dyrektor szkoły w Dreźnie współpracował z projektem Saksońskiego Ministerstwa Kultury PROFIL-Q (rozwój jakości szkoły i systemu edukacyjnego), potem zajmował się doradztwem organizacji w projekcie „Prozessmoderation” Saksońskiej Akademii Doskonalenia Nauczycieli (SALF), ostatecznie został liderem tego projektu i organizatorem współpracy SALFu z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu w dziedzinie wsparcia uzdolnionych uczniów i doskonalenia przywódców systemu edukacyjnego, został autorem części programu doskonalenia dyrektorów w Saksonie. Od dziesięciu lat zajmuje się doskonaleniem nauczycieli, a szczególnie doskonaleniem przywódców. Współpracował z szkołami w Polsce i w Czechach w europejskim programie COMENIUS, był uczestnikiem Learning Teachers Network, wspieranym przez Komisję Europejską.

ALINA IDZIKOWSKA

Alina Idzikowska – nauczycielka dyplomowana muzyki i historii w SP nr 217 w Warszawie. Absolwentka  Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW  ze  specjalnością polityka społeczna i  Studium Pedagogicznego  CODN oraz studiów podyplomowych z zakresu  sztuki na UKSW, Propagatorka dramy w uczeniu się i muzyk z zamiłowania. W ramach pracy w Szkole Podstawowej Nr 217 stworzyła i prowadzi szereg zespołów artystycznych: chór „Półton”, studium wokalne dla solistów, teatr dramowy „Dziwadło”, zespoły dzieci grających na bębnach djembe, orkiestrę „Masa krytyczna”, zespół absolwentów „Mirage”. W pracy pedagogicznej od lat stosuje nowatorskie metody edukacyjne. Jest cenionym przez uczniów i rodziców wychowawcą.  Od kilku lat działa na rzecz wzmocnienia pozycji rodziców w polskim systemie edukacyjnym, jest członkiem i społecznym ekspertem Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji” do spraw budowania relacji rodziców ze szkołą.

MARCIN JEWDOKIMOW

Marcin Jewdokimowpełniący obowiązki kierownik katedry, adiunkt. Z wykształcenia socjolog. Autor dwóch książek: Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania (2011) i Niedom. Socjologiczna monografia mieszkań migracyjnych (2012) – razem z dr Magdaleną Łukasiuk i kilkunastu artykułów, głównie na temat zamieszkiwania, badań wizualnych, edukacji, problematyki instytucji kultury oraz pamięci społecznej. Badacz społeczny i ewaluator – uczestniczył w kilkudziesięciu badaniach społecznych i ewaluacyjnych, dotyczących głównie problematyki kulturowej i edukacyjnej. Obecnie jego zainteresowania badawcze związane są z problematyką pamięci społecznej, przestrzeni, kapitału kulturowego i społecznego, edukacji, instytucji kultury, badań wizualnych oraz problematyką klasztorów.

MAREK KACZMARZYK

Marek Kaczmarzyk – biolog i dydaktyk, autor podręczników i programów szkolnych. Od roku 2000 kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski). Koordynator i autor licznych projektów edukacyjnych, twórca programów i wykładowca studiów podyplomowych dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Chronobiolog i memetyk. Autor „Zielonego Memu” (pierwszego w polskiej literaturze dydaktycznej opracowania, które łączy zagadnienia pedagogiki kultury, memetyki, neurobiologii i genetyki) oraz kilkudziesięciu innych publikacji z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia i wychowania. Propagator dydaktyki ewolucyjnej – dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i wychowania. Kieruje Uniwersyteckim Towarzystwem Naukowym – Wszechnica Śląska przy Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ.

NORBERT KARASZEWSKI

Norbert Karaszewski - psycholog, dziesięcioletnie doświadczenie w pracy profilaktycznej i terapeutycznej w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Lubinie. Wieloletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej  w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „Sophia”.

Od kilku lat zajmuje się coachingiem indywidualnym i grupowym dla nauczycieli i rodziców oraz szkoleniami z zakresu rozwijania umiejętności wychowawczych tj. dyscyplina w klasie i szkole, motywowanie do nauki itp. Autor programu „Przyjazna szkoła – szkoła wolna od przemocy”, realizowanego w roku szkolnym 2009/2010 w 15 szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu miasta Lubina.

PAWEŁ KASPRZAK

Paweł Kasprzyk urodzony 1961r., we Wrocławiu. 1979-1984 studia – fizyka na Wydziale PPT Politechniki Wrocławskiej, 1983 – 1987 – historia na Uniwersytecie Wrocławskim. Dziennikarz, pracuje w mediach elektronicznych, zajmując się technologią produkcji. Prowadzi warsztatowe zajęcia wśród młodzieży z upośledzonych środowisk wiejskich. Uczy przedmiotów ścisłych – typową treścią zajęć bywa szczególna teoria względności, którą opanowują dzieci w wieku gimnazjalnym. Założyciel i członek zarządu edukacyjnej Fundacji OFF. Ojciec czterech synów w wieku 1 do 30 lat.

TOMASZ KASPRZAK

Tomasz Kasprzak - socjolog, ewaluator i trener. Pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych (Zespół Badań Nauczycieli). W latach 2002-2010 członek zespołów badawczych i ewaluator projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, administrację publiczną inicjatywy wspólnotowe. Od 2009 roku członek zespołu realizującego program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkół. W latach 2010-2012 koordynator projektu Laboratorium Mikrobadań IBE.

HANNA KĘDZIERSKA

Hanna Kędzierska - doktor nauk humanistycznych, pracownik Katedry Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prowadzi badania koncentrujące się wokół problematyki pracy i socjalizacji zawodowej nauczycieli oraz jakościowych metodologii w badaniach pedeutologicznych. Jest autorką  i redaktorką prac naukowych z tego zakresu m.in. Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych, Wyd. UWM Olsztyn 2012,  Kariery zawodowe nauczycieli. Konteksty- wzory pola- dyskursu, Wyd. Adam Marszałek , Toruń 2012.

JERZY KIELECH

Jerzy Kielech, nauczyciel matematyki i informatyki w Gimnazjum nr 2w Czerwionce-Leszczynach, staż 25 lat. W Centrum Edukacji Obywatelskiej kierownik kursów internetowych dla nauczycieli: Technologie informacyjno-komunikacyjne (Nauczycielska Akademia Internetowa), Eksperymentowanie i Wzajemne Nauczanie, Doświadczanie pod okiem refleksyjnych praktyków, Projekty edukacyjne Akademii uczniowskiej (Akademia uczniowska) Kurs trenerów Cyfrowej Szkoły (Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach).

Autor wielu materiałów dydaktycznych.Dyrektor i wicedyrektor w szkole podstawowej i gimnazjum w latach 1995-2006.

JAKUB KOŁODZIEJCZYK

Jakub Kołodziejczyk - magister psychologii, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim, Instytut Spraw Publicznych i kieruje Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Sophia”. Jego zainteresowania naukowe związane są z kooperacją w ramach zespołów pracowniczych i współpracą międzyinstytucjonalną, psychologią w zarządzaniu, zarządzaniem edukacyjnym, profilaktyką i ewaluacją. Jest autorem książek Agresja i przemoc w szkole (2004) i Dyscyplina w klasie szkolnej (2005).

WITOLD KOŁODZIEJCZYK

Twórca i koordynator autorskiego programu Collegium Futurum. Promotor koncepcji kształcenia charakteru, postaw i nawyków skutecznego działania - innowacyjnego programu wychowawczego. Autor wielu publikacji promujących innowacje w zarządzaniu oświatą. Od 2007 roku redaktor naczelny miesięcznika „Edukacja i Dialog” Autor książki „Gra o szkołę. W poszukiwaniu zasad zarządzania w nowych czasach” (2007) i poradnika dla uczniów „Jak skutecznie zarządzać swoim czasem” (2006).  Współautor książki „Rodzice w szkole”(2000) oraz raportu przygotowanego dla Instytutu Obywatelskiego „Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania na polskiej szkoły i ucznia.” (2011)

LJUDMIŁA WŁADIMIROWNA KOŁOMIJCZENKO

Urodziłam się 25.07.1957 r. w Pietropawłowsku Kamczackim, stolicy Kraju Kamczackiego. Od 1958 r. mieszkałam w mieście Czasów-Jar w obwodzie donieckim na Ukrainie. W latach 1964-1974 byłam uczennicą szkoły średniej nr 17. W 1974 r. przeniosłam się do Permu. W latach 1976-1980 studiowałam w Permskim Państwowym Instytucie Pedagogicznym. W 1977 r. wyszłam za mąż, a w 1979 r. urodziłam córkę. W 1981 r. rozpoczęłam pracę jako asystent w katedrze pedagogiki i psychologii przedszkolnej w PPIP. W latach 1984-1988 byłam słuchaczką studiów podyplomowych w instytucie badawczym ds. edukacji przedszkolnej przy Akademii Nauk Pedagogicznych ZSRR w Moskwie. W 1988 r. obroniłam pracę doktorską pt. „Rola gier w kształtowaniu społecznej orientacji u dzieci w młodszym wieku przedszkolnym”. Od 1990 r. kieruję katedrą pedagogiki i psychologii przedszkolnej. W 1991 otrzymałam odznakę eksperta w dziedzinie edukacji publicznej. Od 1996 r. pełnię funkcję doradcy akademickiego dla 15 eksperymentalnych placówek na szczeblu miejskim, obwodowym i państwowym. Od 2000 r. pełnię funkcję doradcy badawczego na rzecz słuchaczy studiów podyplomowych. W 2008 r. obroniłam rozprawę doktorską pt. “Rozwój społeczny dzieci w wieku przedszkolnym w kulturologicznym paradygmacie edukacji”. Od 2009 r. pracuję jako profesor na katedrze teorii i metod edukacji zawodowej przy Wyższym Instytucie Wojskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji. W 2010 r. otrzymałam odznakę honorowego pracownika szkolnictwa wyższego zawodowego. Obecnie nadzoruję 8 słuchaczy studiów podyplomowych, 4 adiunktów, 5 słuchaczy studiów magisterskich, posiadam dorobek w postaci 160 publikacji i jestem członkiem państwowego stowarzyszenia edukacji i metodyki ds. przygotowywania kadr nauczycielskich.

MAGDALENA KRECZKO

Magdalena Kreczko- mgr filologii polskiej (Uniwersytet Śląski – Wydział Filologiczny). Ukończony kurs kwalifikacyjny: Organizacja i zarządzanie oświatą RODN WOM Katowice. Od 1988r. - 2001r. nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół w Wojkowicach.  Od stycznia 2002 do nadal – dyrektor (obecna nazwa szkoły Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, więcej informacji na temat szkoły- www.lowojkowice.eu). Doświadczenie: Zarządzanie projektami edukacyjnymi (wybrane) – m.in. kierownik projektu w ramach Priorytetu IX. Działanie 9. Poddziałnie 9.12 ,,Przez edukację do dobrej przyszłości” (2010-2012). Koordynator programów współpracy międzynarodowej: program ,,Młodzież w działaniu. Wolontariat Europejski (EVS)" (od 2002 do nadal), Europejska Bezpieczna Szkoła". Sieci  Tematyczne Comeniusa (w latach 2007-2009), program   ,,Uczenie się przez całe życie", projekt ,,Wsparcie rówieśnicze jako sposób przeciwdziałania zastraszaniu i przemocy w szkole w latach (2008-2010), współautorstwo oraz praca w projekcie Comenius REGIO – projekt ,,Bezpieczna Europa wielu narodów i kultur. Model Narodów Zjednoczonych” (2008-2010). Doświadczenie w zakresie nadzoru nad przygotowaniem młodzieży do udziału w międzynarodowych seminariach  organizowanych przez Internationales  Haus Sonnenberg i Akademię Europejską  Otzenhausen – Niemcy. Ponadto: edukator nauczania o Holocauście – RODN„WOM” w Katowicach we współpracy z Międzynarodową Szkołą Nauczania o Holokauście przy Instytucie Yad Vashem  w Jerozolimie. Realizacja regionalnego programu „Zachować pamięć – historia i kultura dwóch narodów” Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, Instytutu Polskiego w Tel Avivie i Ministerstwa Edukacji Izraela.  Współpraca z organizacjami pozarządowymi: Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, Polską Fundacją im. Roberta Schumana. Członek - założyciel stowarzyszenia ,,Towarzystwo Przyjaciół LO w Wojkowicach” oraz stowarzyszenia ,,Edukacja dla Przyszłości” przy U.Ś w Katowicach.

 

DOROTA KULESZA

 

Dorota Kulesza, polonista, pedagog twórczości, dyrektor gimnazjum (od 2001 r.). Trener i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, prowadzi treningi twórczości dla uczniów i nauczycieli, a także innych grup zawodowych. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Pracownik UJ na stanowisku starszego specjalisty ds. szkoleń, prowadzi zajęcia dla wizytatorów i dyrektorów z ewaluacji zewnętrznej w ramach Programu Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z zakresu ewaluacji wewnętrznej. Ekspert MEN w projektach doskonalenia nauczycieli i kompleksowego wspomagania szkół i pracy z uczniem zdolnym. Autorka publikacji związanych z pedagogiką twórczości, a także pomocy naukowych i bajki dla dzieci.

 

INDIRA LACHOWICZ

Trener z certyfikatem I stopnia Stowarzyszenia Trenerów STOP oraz certyfikatem starszego trenera w Szkole Trenerów Wszechnicy UJ. Nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN, dyrektor  szkoły (1989–2000), socjolog. W 2012 r. pracownik UJ na stanowisku starszego specjalisty do spraw szkoleń. Współpracuje z Erą Ewaluacji, Centrum  Edukacji Obywatelskiej, Wszechnicą UJ. Konsultowała i pisała raporty z zakresu ewaluacji wewnętrznej kilkunastu szkół w ramach programu zapewniania jakości SUS. Współtworzyła koncepcje i materiały szkoleniowe dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji w ramach kompleksowego wsparcia szkół. Opracowuje materiały szkoleniowe i prowadzi warsztaty dla wizytatorów z ewaluacji zewnętrznej w ramach Programu Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z zakresu ewaluacji wewnętrznej. W ramach własnej działalności gospodarczej prowadzi ewaluacje projektów edukacyjnych.

MONIKA MACIEJEWSKA

Monika Maciejewska - doktor nauk humanistycznych, pedagog, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jako praktyk i naukowiec od kilku lat zajmuje się kwestiami zmian zachodzących w polskich szkołach, a szczególnie możliwościami wykorzystania badań stosowanych (diagnoza, ewaluacja, badania w działaniu)do tworzenia przestrzeni sprzyjających rozwojowi społeczności szkolnych. Interesuje się problematyką kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Autorka raportów diagnostycznych dotyczących szkolnictwa zawodowego i szkolnictwa wyższego oraz artykułów z zakresu problematyki kształcenia uniwersyteckiego i ewaluacji.

HENRYK MIZEREK

Dr hab. Henryk Mizerek jest profesorem UWM w Olsztynie. Kieruje Katedrą Pedagogiki Ogólnej.  Specjalizuje się metodologii stosowanych badań społecznych – w tym szczególne  badań ewaluacyjnych, badań w działaniu (action research) itp. Drugim nurtem jest zainteresowań badawczych jest problematyka kształcenia i rozwoju zawodowego nauczycieli.  

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu.

Laura Piotrowska

 
 
 

Nauczycielka historii i wos związana z ruchem szkół społecznych STO,  współorganizatorka Społecznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 4 STO w Poznaniu, aktywna uczestniczka ruchu na rzecz pedagogiki waldorwskiej, założycielka pierwszego w  Poznaniu przedszkola opartego o zasady tej pedagogiki.  Ukończyła warsztaty  trenerskie I stopnia STOP oraz Szkołę Trenerów „Rozwój kompetencji trenerskich” – starszy trener: WJ-5114/427/1-20/10/2011 organizowanych  przez Wszechnicę Jagiellońską. Od 14 lat współpracuje  z Centrum Edukacji Obywatelskiej przy realizacji takich projektów jak: Szkoła ucząca się (Sus) , Ocenianie Kształtujące, Szkoła z Klasą oraz projektów o tematyce społecznej i historycznej realizowanej przez CEO.  Sprawuje funkcję kierowniczki i mentorki  szkoleń  e-lerningowych, obecnie dla dyrektorów szkół uczestników Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty (SPLO), oraz szkoleń dla nauczycieli z zakresu oceniania kształtującego. Współtworzyła materiały szkoleniowe i prowadzi szkolenia dla wizytatorów i dyrektorów w ramach realizacji programu „Wzmocnienie efektywności systemy nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”  oraz szkolenia dla SORE ( Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji)  w ramach projektu „System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół.”

GERRY MAC RUAIRC

Moje wczesne zainteresowania naukowe dotyczyły klas społecznych, nierówności szans edukacyjnych oraz języka; taki też był temat mojej rozprawy doktorskiej. Praca opublikowana przeze mnie w tej dziedzinie jest wysoce nowatorska, stąd też w skali krajowej i międzynarodowej uchodzę za specjalistę w tej tematyce. W ostatnich latach poszerzyłem obszar swoich badań o tematykę przywództwa szkolnego; prace, jakie opublikowałem na ten temat, zaowocowały powołaniem mnie na stanowisko doradcy-eksperta European Policy Network on School Leadership (EPNoSL). Jest to międzynarodowa sieć, której celem jest poprawa jakości przywództwa w szkołach całej Europy m.in. poprzez ścisłą współpracę w zakresie badań naukowych i tworzenia krajowych polityk edukacyjnych. W ramach tej sieci, dysponującej budżetem 5 mln euro przyznanym przez UE, wydano już nowatorskie opracowanie na temat praktyk przywództwa szkolnego w całej Europie. Wygłaszałem przemówienia i prezentowałem artykuły naukowe na licznych konferencjach w Irlandii i innych krajach Europy, a także w USA. Stypendium dydaktyczno-naukowe, jakie ostatnio uzyskałem, nadaje nowy wymiar mojej pracy na University College Dublin (UCD).Możliwość pracy nad tym fascynującym przedsięwzięciem na uniwersytecie jest bardzo atrakcyjna pod względem zawodowym. Już w tej chwili staram się zagwarantować jak największy efekt synergii pomiędzy swoimi przyszłymi projektami w ramach stypendium, a swoimi poprzednimi opracowaniami na temat przywództwa i sprawiedliwości społecznej, gdyż upatruję w tym dogodną okazję do wniesienia bardziej wartościowego wkładu w dydaktykę i przywództwo akademickie na UCD, aby w przyszłości można było lepiej realizować potrzeby studentów słabo reprezentowanych na uczelni.

DAVID MARTIN

David Martin był dyrektorem dwóch szkół średnich w środowiskach miejskich i wiejskich. Później pracował na Uniwersytecie w Oksfordzie, gdzie współkierował opartymi na współpracy uczelnianymi projektami rozwoju systemów kształcenia nauczycieli w Europie Środkowo-Wschodniej. Pracował jako główny doradca ds. strategii w Ministerstwach Edukacji w Indiach Zachodnich i Ameryce Południowej. Tworzył jednostki rozwoju strategii na szczeblu rządowym na potrzeby badań i opracowywania unowocześnień oraz tworzenia modeli programów szkolnych na Jamajce, w Trynidadzie i Tobago oraz Gujanie. Działania te skupiały się przede wszystkim na szkole i społeczności. Pełnił funkcję profesora wizytującego na uniwersytetach w Kentucky, Wirginii i Amsterdamie, prowadząc wykłady na temat przywództwa i badań strategii, a także organizując wspólne konferencje na temat przywództwa na Uniwersytecie w Oksfordzie. Przez wiele lat był egzaminatorem zewnętrznym ds. edukacji w Wydziałach Historii, Muzyki, Wzornictwa i Sztuki przy Instytucie Edukacji, Uniwersytecie Londyńskim oraz Uniwersytecie z Middlesex.

GRZEGORZ MAZURKIEWICZ

Dr nauk humanistycznych, socjolog, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, wcześniej nauczyciel, przez kilka lat zaangażowany w działania sektora pozarządowego, współautor programu Szkoła Ucząca Się wspierającego szkoły w zapewnianiu jakości ich pracy. Pracował jako ekspert programu Phare w Rumunii, prowadził badania dla Komisji Europejskiej i Local Government Initiative, wykładał w Bowling Green State University w USA. Zaangażowany w różnorodne projekty edukacji interkulturowej, edukacji dorosłych, polityki oświatowej czy doskonalenia nauczycieli i dyrektorów. Bada zagadnienia związane z przywództwem edukacyjnym, pracą nauczycieli, stereotypami płci w kształceniu, kadrą kształcącą dorosłych czy zarządzania systemami edukacyjnymi. Założyciel i członek stowarzyszenia Ekspedycja w Głąb Kultury, które realizuje międzynarodowe projekty dla młodzieży poświęcone kulturze, grupom etnicznym, historii, religii oraz lokalnym obyczajom.   

Koordynator III etapu projektu systemowego Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji sp. z o.o. w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

WILLIAM MORRISON

Dr William Morrison pełni funkcję profesora nadzwyczajnego na Wydziale Usług Interwencyjnych Bowling Green State University w Bowling Green, Ohio. Jego zainteresowania naukowe obejmują kwestie związane z identyfikowaniem oraz świadczeniem usług na rzecz uczniów z upośledzeniami przejawiającymi różne uzdolnienia i talenty, wzbogacanie systemów kształcenia nauczycieli o technologie stanowiące konkretną pomoc dla uczniów z upośledzeniami, a także wykorzystywanie literatury innej niż beletrystyka w programach praktyk ogólnopedagogicznych. Wyniki jego badań były publikowane w czasopismach zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Anglii, a także prezentowane w takich krajach, jak Stany Zjednoczone, Indie, Turcja, Arabia Saudyjska, Malta, Hiszpania, Finlandia, Szkocja, Australia i Grecja. W Bowling Green State University dr Morrison prowadzi zajęcia z zakresu organizacji pracy w klasie, stosowanej analizy behawioralnej, metod czytania i pisania oraz kształcenia uczniów szczególnie uzdolnionych.

CYNTHIA C. NAMBO

Cynthia C. Nambo -Edukacja to moja pasja.  Pracuję w sektorze edukacji od 1995 r. jako nauczyciel dwujęzyczny i ogólny, dyrektor projektu planowania 1-go obozu dla 4 szkół średnich, autor programów nauczania i rozwoju zawodowego, adiunkt uniwersytecki w zakresie edukacji, autor wniosków o dotacje dla programów kształcenia, trener projektów szkolnych oraz doradca ds. kształcenia. Wcześniej byłam zastępcą dyrektora szkoły Greater Lawndale High School for Social Justice. Opracowywałam plany rozwoju zawodowego na Uniwersytecie w Chicago i pomagałam wdrażać inicjatywy w szkołach. Obecnie jestem dyrektorem wieloplacówkowej szkoły społecznej INSTITUTO Justice & Leadership Academies (IJLA), skupiającej się na kształceniu w zakresie sprawiedliwości społecznej. Jestem przekonana, że nauczyciele jako zjednoczony zespół zrealizują swoje ambitne oczekiwania, a efekty ich działań pomogą WSZYSTKIM uczniom osiągnąć doskonałe wyniki w nauce oraz sukces w życiu.

MICHELLE NAVARRE

Michelle Navarre, współzałożycielka i dyrektorka szkoły w Polaris Charter Academy w Chicago, IL, jest odpowiedzialna za nadzór i ocenianie nauczycieli oraz ich asystentów w Polaris Charter Academy; nadzoruje opracowywanie programu nauczania, kształtuje dyscyplinę szkolną i stara się pozytywnie wpływać na rozwój uczniów i ich wyniki w nauce poprzez współpracę z rodzicami. Swoją karierę w zawodzie nauczyciela rozpoczęła poprzez ukończenie alternatywnego programu certyfikacji dla nauczycieli w obszarze Chicago (1999). Przed założeniem Polaris Charter Academy razem z p. Kwock i p. Vivat była przez 7 lat nauczycielem V klas w Harold Washington Elementary School – szkole publicznej w południowym Chicago.W 2003 r. otrzymała certyfikat National Board Certification nadający jej tytuł specjalisty ds. średniego dzieciństwa, a w latach 2006-2007 uczestniczyła w krajowym programie przygotowawczym dla dyrektorów szkół New Leaders. Pani Navarre otrzymała prestiżową nagrodę Golden Apple za doskonałe wyniki w pracy nauczyciela (2005) oraz nagrodę dla nauczycieli im. Rochelle Lee w cyklu czteroletnim (2000-2004). Prowadziła kursy na poziomie magisterskim i licencjackim w School of Education na Roosevelt University. Ukończyła Columbia College Chicago z tytułem licencjata sztuk pięknych w dziedzinie fotografii oraz uzyskała dwa tytuły magistra na Roosevelt University (specjalność: edukacja elementarna) i National Louis University (administracja i nadzór). Aktualnie jest uczestnikiem programu stypendialnego America Achieves dla liderów w dziedzinie edukacji.

JUSTYNA NOWOTNIAK

Justyna Nowotniak - Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Główne nurty zainteresowań badawczych: socjopedagogiczne funkcjonowanie szkoły (głównie w kontekście programów ukrytych), życie codzienne w szkole, proksemiczny i temporalny wymiar procesów nauczania i wychowania, pedagogiczne aspekty kształtowania orientacji podmiotowych uczniów,  badanie i ewaluacja kultury szkoły z wykorzystaniem etnografii wizualnej.  Autorka monografii: „Ukryty program szkolnej rzeczywistości”; „Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół”; „Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej”.

RAFAŁ OTRĘBA

Rafał Otręba, doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej, nauczyciel języka niemieckiego. Autor rozprawy doktorskiej Determinanty zarządzania nowoczesną organizacją szkolną. Jego dociekania badawcze, związane są z zarządzaniem organizacją szkolną oraz pomiarem dydaktycznym. Pełni między innymi funkcje: eksperta z listy MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji. Jest trenerem w Programie wzmocnienia systemu efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły. Współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie.

ELŻBIETA PIOTROWSKA-GROMNIAK

Elżbieta Piotrowska-Gromniak –absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz MBA w Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Aktualnie prezes Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji i lider środowisk rodzicielskich w Warszawie,  członek Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej. Z ramienia stowarzyszenia jest członkiem i współpracuje z Europejskim Stowarzyszeniem Rodziców /EPA/ i Radą Europy w ramach  Pestalozzi Programme, przenosząc europejskie doświadczenia do polskich szkół. Pomysłodawczyni  i organizatorka cyklu pierwszych konferencji i warsztatów dla rodziców -   SZKOŁA PARTNERSKA/ IV edycje/ oraz WARSZAWSKIEGO FORUM RODZICÓW I RAD RODZICÓW /IX edycji/ realizowanego we współpracy z Biurem Edukacji m.st. Warszawy. Wraz z zespołem prowadzi stronę internetową dla rodziców: www.rodzicewedukacji.pl oraz punkt konsultacyjny on-line :biuro@rodzicewedukacji.pl. Autorka artykułów i materiałów szkoleniowych dla rodziców, propagatorka  idei partnerstwa w edukacji i uspołecznienia polskiej szkoły. Współtwórczyni programów i warsztatów dla rodziców i nauczycieli  z zakresu budowania współpracy i partnerskich relacji w środowisku szkolnym. Z zespołem Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji i w partnerstwie z Europejskim Stowarzyszeniem Rodziców /EPA/opracowała i przygotowała  międzynarodową konferencję pt. „Rodzice jako wolontariusze i uczestnicy edukacji swoich dzieci”, która odbyła  się w dniach 25-26 listopada 2011 roku w Warszawie i była objęta Patronatem  Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.

LUC PLUYMERS

Luc Pluymers (1957), dyrektor szkoły średniej Middleschool Sint-Jan w belgijskim mieście Diest od 2003 r. Wcześniej przez 23 lata uczył przedmiotów ścisłych w liceum ogólnokształcącym.

Przez całą swoją karierę nieustannie poszukuje metod dydaktycznych, dzięki którym uczniowie mogliby uzyskiwać lepsze wyniki w nauce. Współpracuje ściśle z krakowskimi szkołami Macabra. Najczęstsze tematy jego prelekcji to edukacja oparta na kompetencjach, ocenianie i uwzględnianie różnorodności.

KRZYSZTOF POLAK

Krzysztof Polak  -  związany z Instytutem Pedagogiki UJ. Zajmuje się problematyką funkcjonowania szkoły i psychospołecznych uwarunkowań działalności zawodowej nauczyciela. Jest autorem ponad 60 publikacji, w tym czterech książek autorskich.

ADAM PRUS

Adam Prus ur. 1979 r. w Lublinie; Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, ZWWF w Białej Podlaskiej – Wychowanie Fizyczne (2003), Politechniki Lubelskiej – Zarządzanie i Marketing (2004) oraz Master of Business Administration „System oceny potrzeb szkoleniowych nauczycieli na przykładzie III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie”  na Politechnice Lubelskiej (2012). Nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego, od 2010 roku zastępca dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Autor kilkunastu szkoleń oraz wykładów z zakresu współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi oraz źródeł finansowania trzeciego sektora. Praktyk, Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Oświaty Lubelskiej, członek Zarządu Stowarzyszenia Chóralnego „Kantylena”. Koordynator kilkunastu projektów, w tym międzynarodowych realizowanych w partnerstwie szkół z organizacjami pozarządowymi.

JACEK PYŻALSKI

Jacek Pyżalskipedagog, adiunkt w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, kierownik i wykonawca ponad 40 międzynarodowych i krajowych projektów badawczych poświęconych niewłaściwym zachowaniom uczniów w szkole, stresowi zawodowemu nauczycieli i agresji elektronicznej oraz problematyce wychowania w erze  cyfrowej. Przedstawiciel Polski w akcji Europejskiej Fundacji Nauki COST IS0801 poświęconej agresji elektronicznej wśród dzieci i młodzieży. Autor monografii „Nauczyciele-uczniowie: dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie” (2007), „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (2011). „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży” (2012).

MARIA JESUS RODRIGUEZ ENTRENA

María Jesús Rodríguez Entrena, jest wykładowcą na Wydziale Edukacji na Uniwersytecie w Murcji w Hiszpanii. Prowadzi zajęcia z zakresu organizacji i zarządzania szkołami na poziomie licencjackim i magisterskim (tj. licencjat z zakresu edukacji podstawowej). Posiada tytuł doktora edukacji, tematem doktoratu była specjalna równoległa ścieżka obowiązkowej edukacji średniej w Hiszpanii mająca przeciwdziałać zjawisku przedwczesnego kończenia nauki, na podstawie opinii zaangażowanych w nią nauczycieli, uczniów i rodziców. María Jesús Rodríguez Entrena szczególnie zainteresowana jest badaniami nad nierównością szans edukacyjnych, jej powielaniem w szkole oraz sposobami jej niwelowania. Zakres badań obejmuje m.in. zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zjawisko wykluczenia społecznego i szkolnego, równość szans w edukacji, poprawę funkcjonowania szkół, prawo głosu ucznia, demokratyczne przywództwo.

KATARZYNA SALAMON-BOBIŃSKA

Katarzyna Salamon-Bobińska, magister socjologii, socjoterapeuta; posiada wieloletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej. Prowadzi szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „Sophia” dotyczące pracy nad dyscypliną w klasie i rozwoju klasy, przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, motywowanie do nauki i zmiany w zachowaniu a także zajęcia profilaktyczne.

JOANNA STANIEWICZ

Joanna Staniewicz - z  wykształcenia biolog (specjalność: bilogia środowiskowa UAM), od 1990 roku pracująca w szkole jako nauczyciel języka angielskiego (Studia Podyplomowe na Wydziale Neofilologii  Katedra Glottodydaktyki UAM), od 2007 dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 58 w Poznaniu. W prowadzonej przez nią szkole charakterystyczne są projekty angażujące całą społeczność szkolną, takie jak Bożonarodzeniowe przedstawienia w języku angielskim, w których występują wszyscy uczniowie czy Tydzień Poezji, podczas których wiersze towarzysza dzieciom podczas różnorodnych  zajęć. Od wielu lat aktywnie współpracuje z kilkunastoma szkołami europejskimi. Jest autorką projektów w ramach programu Comenius Socrates  takich jak „ European Garden of Environmental Experiments”, „European Energy Adventures” czy „Magical Recycling in Europe”. Przygotowywała też dwustronne projekty współpracy i wymiany uczniów  z dziećmi z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Czech, a także z podwrocławskim Kiełczowem.

WOJCIECH STARZYŃSKI

Wojciech Starzyński -  Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, lekarz weterynarii; pomysłodawca, członek założyciel Społecznego Towarzystwa Oświatowego, wieloletni Prezes STO. Współtwórca oświaty niepublicznej w Polsce, animator szeregu inicjatyw obywatelskich na rzecz uspołecznienia polskiej oświaty i zagwarantowania rodzicom realnego wpływu na szkołę ich dzieci, w latach 1997-2001 doradca Prezesa Rady Ministrów, członek Obywatelskiego Komitetu Edukacji Narodowej, koordynator Komitetu Założycielskiego Ogólnopolskiego Forum Rodziców. W latach 2002-2010 radny m. st. Warszawy,  przewodniczący Komisji Edukacji i Rodziny. W latach 2006-2010 przewodniczący  Rady Fundacji „Rodzice Szkole”. Autor kilkudziesięciu artykułów i publikacji dotyczących spraw  edukacji narodowej.

DANUTA STERNA

Danuta Sterna z wykształcenia -  matematyczka, zajmowała się geometrią algebraiczną. Pracę rozpoczęła w wieku 22 lat w Politechnice Warszawskiej, jako wykładowca matematyki. Od 1990 roku pracowała w różnych liceach w Warszawie, ucząc matematyki. Przez cztery lata była dyrektorem liceum. Ma doświadczenie nauczycielskie w pracy na wyższej uczelni, w liceum i gimnazjum.

Od 2000 roku współpracuje  z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Kieruje zespołem prowadzącym warsztaty dla nauczycieli z całej Polski.

Szczególnie ważne jest dla niej poszukiwanie efektywnych metod nauczania, specjalizuje się w ocenianiu kształtującym. Tworzy programy dla szkół i nauczycieli, jest autorką książki „Ocenianie kształtujące w praktyce”. Prowadzi program - Rozwijanie uczenia się i nauczania (RUN). Propaguję w Polsce również metodę projektu i portfolio.

JACEK STRZEMIECZNY

Współzałożyciel i Prezes Zarządu CEO. Doktor nauk pedagogicznych, trener i superwizor treningu grupowego PTP. Lider programu Szkoła Ucząca się (SUS), prowadzonego od 2000 roku przez CEO i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W latach 1989–1994 był dyrektorem Departamentu Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli w Ministerstwie Edukacji Narodowej Od 1996 r. członek międzynarodowego stowarzyszenia Ashoka International. W 2002 r. na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos nagrodzony przez Schwab Foundation for Social Entrepreneurship tytułem „Wybitny Innowator Społeczny". W 2006 r. został pierwszym laureatem Penn Kemble Award za wybitny wkład w edukację dla demokracji. W 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.  W 2012 r. powołany na członka Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN.

JOLANTA SZCZEŚNIAK

Jolanta Szcześniak nauczycieljęzyka polskiego z 34 letnim stażem pracy, związanym ze szkolnictwem zawodowym. Od wielu lat pełni także obowiązki dyrektora szkoły. W 2003 roku obroniła na Uniwersytecie Śląskim pracę doktorską na temat twórczości Janusza Korczaka adresowanej do dzieci i młodzieży. Od tej pory poszerzyła swoje zainteresowania o tematykę związaną głównie z literaturą śląską. Wiele tekstów dr J. Szcześniak o charakterze historyczno-literackim ukazało się w publikacjach Uniwersytetu Śląskiego i w czasopiśmie „Guliwer”, poświęconym twórczości dla dzieci i młodzieży. W 2006 roku ukończyłastudia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. Jako dyrektor szkoły uczestniczyław II Etapie Programu Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły, w wyniku czego placówka, którą kierujepoddana została ewaluacji zewnętrznej. Uczestniczyław konferencji międzynarodowej pt. „Nauczyciele jako ucząca się społeczność zawodowa” (Warszawa 2012). W tym roku ukończyłacykl szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji. Działarównież w organizacjach skupiających szkoły zawodowe np. w Krajowej Federacji Edukacji zawodowej i Kultury Fizycznej „Budowlani”, w której pełniobowiązki wice prezesa.

TOMASZ SZKUDLAREK

Tomasz Szkudlarek (ur. 1954r.)- profesorna w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych UG. Zajmuje się filozofią wychowania, szczególnie kulturowymi i politycznymi aspektami edukacji – przede wszystkim pod kątem procesów formowania tożsamości zbiorowych i jednostkowych.

MAŁGORZATA TARASZKIEWICZ

Małgorzata Taraszkiewicz - psycholog edukacyjny, neurometodyk, ekspert ds. analityki edukacyjnej (diagnozy strategii uczenia się dzieci i dorosłych). Autorka i współautorka ponad 30 poradników edukacyjnych z zakresu nowoczesnej metodyki nauczania, bezpieczeństwa w szkole, wspierania rozwoju talentów  oraz formatów wspierania w rozwoju takich jak tutoring i coaching. Liderka i współzałożycielka Grupy Edukacyjnej 21 – zespołu ekspertów promujących pracę szkoły na miarę XXI wieku i potrzeb współczesnych dzieci. W przeszłości: nauczyciel akademicki na Wydziale Psychologii UW, szef Pracowni Informacji Pedagogicznej, Medioteki i redaktor naczelny Wydawnictw CODN, koordynator kilku międzynarodowych programów, koordynator Polskiej Kampanii na rzecz Uczenia się promującej nowoczesne formaty pracy edukacyjnej, w tym diagnozy i terapii. Wykreowała i była redaktorem naczelnym kilku e-czasopism dla rodziców i nauczycieli (m.in. TRENDY Uczenie się w XXI wieku, Awangarda w Edukacji, Wielka Zabawa). Współtwórca Junior Assessment Center i portalu Edumaluch. Zajmuje się praktycznym wdrażaniem innowacyjnych programów edukacyjnych w ramach realizowanych w Polsce projektów unijnych.

MAGDALENA TĘDZIAGOLSKA

Magdalena Tędziagolska - socjolog, badaczka społeczna i trenerka. Absolwentka Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Społecznych w Instytucie Socjologii UW i Szkoły Trenerów  STOP. W firmie Era Ewaluacji kieruje działem badawczym.  Zrealizowała kilkadziesiąt projektów badawczych dla instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i firm komercyjnych.   Od 2009 jest członkiem zespołu  realizującego program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkół;  prowadzi szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z zakresu prowadzenia badań i ewaluacji w szkołach.

ROEL VIVIT

Roel Vivit, współzałożyciel i dyrektor ds. akademickich Polaris Charter Academy w Chicago, IL, opracowuje, ustala i nadzoruje szkolny program nauczania, nadzoruje i ocenia wdrażanie programu dydaktycznego oraz stwarza warunki ułatwiające współpracę pomiędzy nauczycielami. Przed założeniem Polaris Charter Academy razem z p. Kwock i p. Navarree był przez 9 lat nauczycielem IV i VII klas w szkołach katolickich w Chicago, a także pracował w Children of Peace School, gdzie realizował program Inner-City Teaching Corps (1998-2001), oraz w Francis Xavier Warde School (2001-2008). Był dyrektorem ds. akademickich Funduszu Stypendiów Szkolnych im. Świętej Rodziny (2002-2007) a także koordynatorem akademickim szkół średnich niższego szczebla w Centrum Rozwoju Talentów Northwestern University (1999-2001). Obecnie p. Vivit pełni funkcję doradcy metodycznego w ramach projektu poprawy nauki pisania w obszarze Chicago (Chicago Area Writing Project), prowadzi warsztaty z zakresu nauczania czytania i pisania (od 2003 r.) dla nauczycieli chicagowskich szkół publicznych i katolickich i koordynuje pracę zespołów nauczycielskich badających pracę uczniów pod kątem określania wskazówek dydaktycznych i promujących formułowanie refleksji oraz współpracę między nauczycielami. W 2001 r. otrzymał nagrodę Heart of the School “Rising Star” (Wschodząca gwiazda) przyznawaną nowo objawionym liderom w dziedzinie edukacji przez Archidiecezję Chicago, a także prestiżową nagrodę Golden Apple za doskonałe wyniki w pracy nauczyciela (2005). Uzyskał licencjat z języka angielskiego oraz tytuł magistra edukacji elementarnej na Northwestern University. Aktualnie stara się o uzyskanie certyfikatu z zakresu administracji i nadzoru jako uczestnik programu New Leaders (Nowi Liderzy).

ADAM WINIARCZYK

Winiarczyk Adam mgr (ur. 1958, Warszawa); filolog, długoletni nauczyciel waldorfski, współzałożyciel Fundacji Promocji Pedagogiki Waldorfskiej "Antropos" i dyrektor założonej przez Fundację szkoły. Z pedagogiką waldorfską związany od samych jej początków w Polsce tj. od początku lat osiemdziesiątych. Tłumacz literatury związanej z tą pedagogiką. 1983 dyplom mgra filologii klasycznej na Wydziale Polonistyki UW; 1986-88 podyplomowe studia z religioznawstwa na Wydziale Filozofii i Socjologii UW; 1988-92 studia w Instytucie Pedagogiki Waldorfskiej w Witten, RFN (Institut für Waldorfpädagogik Witten/Ruhr); do 1988 nauczyciel łaciny i religioznawstwa w 3 liceach warszawskich; 1990 współzałożyciel Towarzystwa Rozwoju Pedagogiki Rudolfa Steinera, 1994-98 przewodniczący; 1992 współzałożyciel pierwszej szkoły waldorfskiej w Polsce i długoletni nauczyciel, 1992-95 dyrektor; od 1999 współorganizator i wykładowca na Podyplomowym Studium Pedagogiki Niezależnej przy ISNS UW; 2002-05 działalność szkoleniowa i wykładowa w Centrum Poszerzonej Sztuki Leczenia - Terapeutikum Warszawskie; 2007 fundator Fundacji Promocji Pedagogiki Waldorfskiej "Antropos", dyrektor i nauczyciel w założonej w 2009 przez fundację szkole w Warszawa (Wawer).


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u