Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2013NPSEO.PL

ARTYKU?Y

wi?cej


PREZENTACJE

wi?cej


DOBRE PRAKTYKI

wi?cej


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

List organizacyjnyprzejd? na stron? g?ówn?


KONTAKT

Laura Rabiej
ul. prof. Stanis?awa ?ojasiewicza 4
30-348 Kraków
tel. 12 664 58 68
e-mail: konferencja.npseo@gmail.com

Zakwaterowanie uczestników:

Anna Karkowska
e-mail: konferencja.npseo@gmail.com


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u