Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2013NPSEO.PL

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

List organizacyjny


ARTYKU?Y

wi?cej


PREZENTACJE

wi?cej


DOBRE PRAKTYKI

wi?cej


MATERIA?Y POMOCNICZE

Zobacz

Materia?y wypracowane przez uczestników

Pobierz


Wymagania - sesja plakatowa

Pobierz


PREZENTACJE

wi?cejGALERIA ZDJ??

Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u