Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2013NPSEO.PL

PREZENTACJE

więcej


DOBRE PRAKTYKI

więcejARTYKUŁY

Edukacja z ducha czasu, czyli idea wolności w szkołach waldorfskich. Adam Winiarczyk

Analiza potrzeb szkoleniowych nauczycieli. Adam Prus

Strategia dobrego nauczania. Danuta Sterna

Rodzice brakujące ogniwo i niewykorzystany potencjał polskiej edukacji. Elżbieta Piotrowska-Gromniak

Metoda Projektu jako bezbolesna forma realizacji wymagań MEN. Joanna Staniewicz

Praktyczne korzyści płynące z psychologicznego sposobu badania społeczności szkolnej. Jolanta Szcześniak

Szkoła jak "miejsce" w kontekście odpowiedzialności nauczycieli za przestrzeń edukacyjną. Justyna Nowotniak

Uczeń a potem podstawa programowa. Magda Kreczko

Odpowiedzialność zawodowa nauczycieli w kontekście efektywności uczenia się uczniów. Granice i perspektywy. Małgorzata Taraszkiewicz

Ewaluacja a wspomaganie pracy szkoły na podstawie doświadczeń projektu System doskonalenia nauczycieli. Marianna Hajdukiewicz

Organizowanie pracy nauczycieli do uczenia się. Mariusz Budzyński

Co da się sprawdzić w ewaluacji. Paweł Kasprzak

Klimat szkolny w badaniach międzynarodowych szkół grupy wyszehradzkiej. Rafał Otręba

O czym zapomniała dziś szkoła. Witold Kołodziejczyk

Lider lokalnego środowiska oświatowego. Wojciech Starzyński

Rozproszona odpowiedzialność nauczyciela, czyli o statystycznej istocie wychowania. Marek Kaczmarzyk

Badanie rozwoju społecznego i wychowania dzieci w  wieku przedszkolnym w Rosji(aspekt retrospektywny). Ljudmiła Kołomijczenko

Indywidualizacja metod pracy z uczniami w celu spełnienia potrzeb edukacyjnych wszystkich uczniów. William F. Morrison, Mary Rizza.

W jaki sposób dyrektorzy szkól mogą wspierać samodzielność oraz odpowiedzialność nauczycieli?. Odpowiedzialność i możliwości dyrektora szkoły w zarzadzaniu radą pedagogiczną. Ulrich Hammerschmidt

Polaris Charter Academy.Single Campus Charter Renewal 2011 - 2012.Roel Vivvit, Michelle Navarre

Humanistic education in a Glob Age. William Gaudelli 

Zmiana kultur globalnych i tożsamości:  implikacje dotyczące przywództwa i zarządzania edukacyjnego. Trevor Davies, David Martin, Francis Sealey

 Odpowiedzialny nauczyciel - (nie)odpowiedzialna wspólnota – co pomaga, a co przeszkadza w budowaniu nauczycielskich wspólnot praktyków. Dr Hanna Kędzierska, dr Monika Maciejewska

 

 Różnice w środowisku edukacyjnym. Luc Pluymers

W jaki sposób polityka rozliczania wpływa na równość w edukacji? O różnorodności programów nauczania w kontekście hiszpańskim. María Jesús Rodríguez Entrena


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u