Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2013NPSEO.PL

ARTYKUŁY

więcej


PREZENTACJE

więcej


DOBRE PRAKTYKI

więcej


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

List organizacyjnyprzejdź na stronę główną


AKTUALNOŚCI

Poniedziałek 10.12.2012


Ośrodek Rozwoju Edukacji, Uniwersytet Jagielloński i Era Ewaluacji wspólnie realizujący projekt „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”, zapraszają na konferencję, która ma umożliwić głęboką dyskusję i zachęcić do refleksji nad elementami decydującymi o jakości każdej inicjatywy edukacyjnej: rolami nauczycieli i przywódców edukacyjnych, głównymi wartościami edukacji, podejściem do szkoły i rzeczywistości społecznej oraz ideami, które pomagają nauczycielom w doskonaleniu.


Naszym celem jest zbudowanie przestrzeni i zapewnienie czasu na rozmowy o edukacji i polskim systemie oświatowym w kontekście wymagań państwa wobec szkół i placówek.

W konferencji uczestniczyć będzie około 300 gości. Dyrektorzy i nauczyciele, pracownicy ośrodków doskonalenia i uczelni, pracownicy nadzoru pedagogicznego i władz lokalnych, eksperci krajowi i zagraniczni.

Udział w konferencji jest bezpłatny natomiast, jako organizatorzy, oczekujemy, że zgłaszać się będą osoby, które w sposób aktywny uczestniczyć będą w wszystkich sesjach (wykładach i warsztatach), a po konferencji będą popularyzować dyskutowane zagadnienia i dzielić się zdobytymi doświadczeniami w swoim środowisku. To jeden z warunków uczestniczenia w konferencji – deklaracja podjęcia działań popularyzatorskich (a także informacja o działaniach podjętych w wyniku uczestniczenia w konferencji w roku 2011 lub 2010).

Zapraszamy serdecznie. Nabór na konferencję zaczniemy w grudniu i wtedy też udostępnimy pierwszą wersję programu.
 

Wtorek 04.12.2012


Szanowni Państwo!

Rekrutacja na konferencję pt." Jakość edukacji i/czy jakość ewaluacji. Odpowiedzialni nauczyciele" rozpocznie się dnia 5 grudnia i będzie trwała do 15 stycznia 2013 r.

Link rejestracyjny:
http://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=564


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u