Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2013NPSEO.PL

ARTYKU?Y

wi?cej


PREZENTACJE

wi?cej


DOBRE PRAKTYKI

wi?cej


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

List organizacyjnyprzejd? na stron? g?ówn?


ADRES KONFERENCJI

Qubus Hotel

ul. Nadwi?la?ska 6

30-527 Kraków

tel. 12 374 51 00

Lokalizacja hotelu:


Wy?wietl wi?ksz? map?


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u