Wersja kontrastowa

HOME HARMONOGRAM O EKSPERTACH OPIS SESJI KONTAKT ADRES KONFERENCJI AKTUALNO?CI DLA MEDIÓW


przejd? na stron? g?ówn?


KONTAKT

Laura Rabiej, Joanna Kotlarz

ul. prof. Stanis?awa ?ojasiewicza 4
30-348 Kraków
tel. 12 664 58 67
e-mail: konferencje@npseo.pl


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u