Wersja kontrastowa

HOME HARMONOGRAM O EKSPERTACH OPIS SESJI KONTAKT ADRES KONFERENCJI AKTUALNOŚCI DLA MEDIÓW


przejdź na stronę główną


SESJE EKSPERCKIE

 

Miniatura

mgr Urlich Hammerschmidt - Dlaczego „szkoły zmienią się wolniej niż kościoły"

Miniatura
 

dr Lucian Ciolan - Wpajanie profesjonalizmu: rola ewaluacji w szkole. Polityka i praktyka w nauczaniu przedakademickim w Rumunii

Miniatura
 

dr Joop Teunissen - Holenderski Inspektorat Edukacji - co robimy: ewaluacja i ocena szkół

Miniatura

Elin Evenrud - Norwegian Folk High School - Wolność nauczania bez ustalonych programów i formalnej ewaluacji

Miniatura

dr Marta Chrabąszcz - Uczniowie zarządzają szkołą?!

Miniatura

Adrian Gray - Ewaluacja szkół w Anglii

Miniatura

dr Toni A. Sondergeld - Liczby w ewaluacji są ważne, lecz nie
zawsze mówią o wszystkim

Miniatura

dr Cynthia Tyson- W pogoni za możliwym: Angażowanie
rodziców i lokalnej społeczności dla wzmocnienia odpowiedzialności

Miniatura

Prof. dr Barbara Behrnd-Wenzel - Warsztaty doskonalące umiejętności komunikacyjne

Miniatura

Elżbieta Tołwińska-Królikowska, Krystyna Wardach - Szkoła ośrodkiem lokalnego rozwoju - czy potrzebna jest nowa funkcja szkoły?

Miniatura

dr Roman Shyyan - Autoewaluacja jako narzędzie zmian w ukraińskim systemie edukacji

Miniatura

dr Jacek Strzemieczny - Szkoła skoncentrowana na skutecznym uczeniu się uczniów

Miniatura

Janina Stojak, Jarosław Pietrzak - Jak wykorzystać raport z ewaluacji do rozwoju szkoły

Miniatura

 

Małgorzata Szczepanek - Dobra praktyka stosowana w szkole w obszarze Zarządzania, wymaganie 4.1 Funkcjonuje współpraca w zespołach.

Miniatura

Agnieszka Borek, Magdalena Tędziagolska, Tomasz Kasprzak:
Ewaluacja wewnętrzna oraz badanie w działaniu jako narzędzia uczenia się ludzi i rozwoju szkół. Doświadczenia dwuletniej pracy z dyrektorami i nauczycielami

Miniatura

Jacek Jakubowski - Współpraca oparta na empatii

Miniatura

Sławomir Osiński - Zarządzanie dialogiczne w kontekście nowego nadzoru pedagogicznego

Miniatura

Grzegorz Lech - Po co szkole stowarzyszenie lub fundacja?

Miniatura

dr Judy A. Alston - Efektywne szkolnictwo i przywództwo transformacyjne dla osiągnięć uczniów w XXI wieku

Miniatura

dr Robin Precey - Szkoły w zróżnicowanym i skomplikowanym świecie: w jaki sposób zachęcać i wspierać dyrektorów szkół w podnoszeniu osiągnięć uczniów

Miniatura

dr John M. Fischer - Przemiana nauczycieli: W jaki sposób wspierać nauczycieli w pracy nad zmianą praktyki?

Miniatura

Richard Smith - Innowacyjny paradygmat dla uczenia się i przywództwa w XXI wieku

Miniatura

dr hab. Vilmos Vass, dr Tibor Baráth - Wdrażanie kluczowych kompetencji zmiana podejścia do przywództwa edukacyjnego na Węgrzech

Miniatura

Gary Nichol - Przewodzenie szkole w rozwoju. Jak przejść z kategorii „satysfakcjonująco" do kategorii „dobrze", myśląc o kategorii „doskonale"

Miniatura

Isobel McGregor, Anna Boni - Podejście szkockie do poprawy jakości

Miniatura

Daniel Andúgar Caravaca - Hiszpańskie podejście do ewaluacji i kontroli

Miniatura

Ralf Brecher - Krótki przegląd systemów ewaluacji w Niemczech. Ewaluacja w Saksonii-Anhalt

Miniatura

Simon Brown - Podnoszenie standardów w ramach publicznego systemu kontroli w Walii,

Miniatura

Fiona Christie, Marlene Galshan - Zarządzanie autoewaluacją szkoły


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u