Wersja kontrastowa

HOME PROGRAM O EKSPERTACH DLA MEDIÓW KONTAKT FORMULARZ ZG?OSZENIOWY


SESJE

opis sesjiMATERIA?Y

referaty


SESJE EKSPERCKIE

zobacz materia?y filmoweprzejd? na stron? g?ówn?


KONTAKT

Hanna Cie?lak

tel: 519307868
e-mail: hanna.cieslak@gmail.com
ul. prof. Stanis?awa ?ojasiewicza 4
30-348 Kraków
III pi?tro, pokój 3.341
tel. 12 664 57 44
e-mail: npseo@uj.edu.pl


Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Dzia?anie 3.1


stat4u