Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Aktualność
Trzeci cykl szkoleń dla wizytatorów d/s ewaluacji – Kraków 18-21 VIII 2010.
23 sierpnia 2010

   Rozpoczęło się  już tradycyjnie wspólnym spotkaniem  na sesji plenarnej.
Główne założenia programu przedstawiła Agnieszka Borek. Prowokował do refleksji  i wprowadzał w teorie ewaluacji prof. Henryk Mizerek. Uczestnicy w pięciu grupach pod kierunkiem ekspertów i trenerów poznawali podstawowe założenia stosowanej metody badań społecznych jaką jest ewaluacja. Dyskutowali o roli wizytatora i znaczeniu wymagań jakie postawiło państwo szkołom i placówkom.  
     Wizytatorzy tym razem mieli okazję zapoznać się z rozwiązaniami zastosowanymi w nadzorze w Holandii. Zajęcia i wykład na temat ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej poprowadził  dr. Jaap van Lakerveld  z Leiden  University. Wskazał na cztery zasadnicze cechy w podejściu holenderskim:
1.Proporcjonalność oparta o poziom ryzyka( lepsze szkoły potrzebują mniej kontroli, a słabsze więcej).
2.Analiza rezultatów( szkoły dążą do celów określonych na poziomie grup szkół do jakich należą).
3.Analiza wymagań w stosunku do procesów(szkoły organizują procesy uczenia się zgodnie z określonymi minimalnymi standardami).
4.Analiza finansowa
     W podsumowaniu  zwrócił uwagę ,że ewaluacja wewnętrzna jest procesem uczenia się dorosłych. Zorganizowana zgodnie z potrzebami, inicjowana i regulowana samodzielnie, angażująca różne dialogi .
      I spotkanie zakończył koordynator projektu dr Grzegorz Mazurkiewicz. Podziękował wizytatorom za aktywność na zajęciach i przedstawił perspektywę dalszego szkolenia. Zaprosił na następne spotkanie  w dniach 8-11 IX 2010 również w Krakowie !
W ostatnim dniu spotkania odbyło się szkolenie i warsztaty dla  40 przedstawicieli ODN. Głównym celem było omówienie roli ośrodków we wspomaganiu szkół . Wypracowanie propozycji oferty szkoleniowej uwzględniającej wymagania zawarte w załączniku do rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym. Gościem tego spotkania był również  dr Jaap Lakerveld.


 

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1