Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Aktualność
Podsumowanie cyklu szkoleń pt. „W kierunku dobrej szkoły... Jak spełniać wymagania państwa wobec szkół?
18 listopada 2015

Zakończył się cykl dwudniowych szkoleń pt. W kierunku dobrej szkoły… Jak spełniać wymagania państwa wobec szkół?, które realizowane były w Bydgoszczy, Suwałkach i Lublinie.

Szkolenie dedykowane było przede wszystkim nauczycielom, dyrektorom szkół, przedstawicielom samorządu terytorialnego oraz pracownikom placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych.

Celem szkoleń było podniesienie kompetencji uczestników w zakresie realizacji wymagań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r., poz. 1214), które wskazują im strategiczne i priorytetowe zadania oraz stanowią przedmiot zewnętrznego nadzoru pedagogicznego.

Prawidłowa interpretacja wymagań stanowi o sukcesie organizacyjnym, edukacyjnym i wychowawczym danej szkoły/placówki, co z kolei sprzyja tworzeniu optymalnych warunków rozwoju każdego ucznia.

Swoją wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami z uczestnikami dzielili się zaproszeni goście m.in.:
prof. dr hab. Stanisław Dylak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który w wykładzie „Architektura wiedzy” odniósł się do kontekstu wymagania Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
prof. Maria Groenwald z Uniwersytetu Gdańskiego, która w ramach wymagania : Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne mówiła o drogach wychowania do wartości,
czy też prof. Janusz Trempała z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, którego wystąpienie pt. Nie ma „przeciętnego” ucznia – czy i jak dzisiejsza szkoła może wspomagać rozwój każdego ucznia, wyraźnie wpisywało się w wymaganie 6: Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Dodatkowo, wśród prelegentów znaleźli się pracownicy kuratorium oświaty oraz nauczyciele-konsultanci placówek doskonalenia nauczycieli z Bydgoszczy, Suwałk i Lublina, którzy w bieżącej pracy zajmują się kwestiami nadzoru pedagogicznego.

Organizatorzy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników, zapewnili również możliwość indywidualnych konsultacji z prelegentami oraz otwarty panel dyskusyjny z ich udziałem.

We wszystkich trzech przedsięwzięciach łącznie wzięło udział blisko 400 uczestników, co stanowi o żywym zainteresowaniu tematyką wymagań oraz chęcią podnoszenia jakości pracy polskiej szkoły.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1