Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Zaproszenie na szkolenia
29 wrze?nia 2015

Szanowni Pa?stwo,

zapraszamy do udzia?u w ostatnim, realizowanym w ramach Projektu „Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y etap III” cyklu szkole? pt. „W kierunku dobrej szko?y... Jak spe?nia? wymagania pa?stwa wobec szkó? i placówek o?wiatowych?”.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • kadry kierowniczej szkó? i placówek

oraz pracowników:

  • placówek doskonalenia nauczycieli,
  • poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • bibliotek pedagogicznych,
  • organów prowadz?cych szko?y.

Szkolenie planujemy w nast?puj?cych miejscach i terminach:

  • 20-21 pa?dziernika 2015 – Bydgoszcz
  • 4-5 listopada 2015 – Suwa?ki
  • 9-10 listopada 2015 – Lublin

Rejestracja na szkolenia prowadzona jest on-line pod adresem:  http://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/1452

Dok?adne adresy miejsc szkole? podamy po zako?czeniu procedur przetargowych.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy!

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1