Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Podsumowanie spotkania w Krakowie
15 wrze?nia 2015

W dniach 09-11.09.2015r. w Krakowie odby?o si? spotkanie wizytatorów ds. ewaluacji z ca?ego kraju. Celem szkolenia by?o doskonalenie jako?ci raportów, a tak?e umiej?tno?ci udzielania sobie kole?e?skich informacji zwrotnych na temat fragmentów raportów. Ponadto w trakcie spotkania skupiano si? na takich kwestiach jak np. kultura organizacyjna szko?y sprzyjaj?ca uczeniu si?. W szkoleniu, które odby?o si? w Hotelu Efekt Express udzia? wzi??o 110 wizytatorów.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1