Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Szkolenie doskonal?ce
26 stycznia 2015

W dniach 21-23.01.2015r., w krakowskich Przegorza?ach odby?o si? spotkanie doskonal?ce dla wizytatorów ds. ewaluacji. Tym razem w szkoleniu wzi?li udzia? uczestnicy 11 cyklu szkole? podstawowych, Wizytatorzy w trakcie trzech intensywnych dni szkole? mieli mo?liwo?? dokona? pog??bionej refleksji nad wymaganiami  wobec szkó? i placówek, jakoobrazu nowego modelu edukacji. Ponadto wzbogacali sw? wiedz? na temat zagadnie? mieszcz?cych si? w wymaganiach (m.in. nowatorstwa, rolirodziców w szkole czy dzia?a? anty dyskryminacyjnych), a tak?e doskonalili w?asny warsztat pracy, m.in. analiz? danych, umiej?tno??obserwacji lekcji czy prezentacji raportu.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1