Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Spotkania doskonal?ce dla wizytatorów ds.ewaluacji
8 grudnia 2014

Na prze?omie listopada i grudnia w krakowskich Przegorza?ach odby?y si? spotkania doskonal?ce dla wizytatorów ds. ewaluacji. W listopadzie, jako pierwsi szkolili si? uczestnicy 3 cyklu szkoleniowego (19-21.11.2014r.), a nast?pnie 9 cyklu szkoleniowego (26-28.11.2014r.). W grudniu przyszed? za? czas na spotkanie wizytatorów ds. ewaluacji, którzy uczestniczyli w 10 cyklu szkoleniowym (3-5.12.2014r.).

Wizytatorzy w trakcie trzech intensywnych dni szkole? mieli mo?liwo?? dokona? pog??bionej refleksji nad wymaganiami pa?stwa wobec szkó? i placówek jako obrazu nowego modelu edukacji. Ponadto wzbogacali sw? wiedz? na temat zagadnie? mieszcz?cych si? w wymaganiach (m.in. nowatorstwa, roli rodziców w szkole czy dzia?a? antydyskryminacyjnych), a tak?e doskonalili w?asny warsztat pracy, m.in. analiz? danych, umiej?tno?? obserwacji lekcji czy prezentacji raportu.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1