Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Spotkanie dyrektorów wydzia?ów KO
1 grudnia 2014

W dniach 27-28.11.2014r. w Domu Go?cinny Uniwersytetu Jagiello?skiego w Przegorza?ach spotkali si? dyrektorzy wydzia?ów KO oraz wizytatorzy i wizytatorki ds. ewaluacji pe?ni?cy funkcj? ??czników regionalnych, by w trakcie dwóch dni doskonali? jako?? pracy wizytatorów. Uczestnicy spotkania mieli mo?liwo?? poznania i do?wiadczenia dwóch metod pracy word cafe oraz spaceru partycypacyjnego. Spotkanie up?yn??o w atmosferze wymiany wiedzy i do?wiadcze?. Wizytatorzy skupili si? na wypracowaniu systemu doskonalenia jako?ci raportów oraz sposobów radzenia sobie z sytuacjami nietypowymi podczas ewaluacji

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1