Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Wizyta studyjna
Wizyta studyjna w Bawarii. Kuratorium O?wiaty w Katowicach
25 pa?dziernika 2014

W dniach 8-14 grudnia 2013 r. odby?a si? wizyta studyjna pracowników Kuratorium O?wiaty w Katowicach w Bawarii w RFN, której celem by?o poszerzenie wiedzy na temat innowacyjnych form zapewnienia, jako?ciw nadzorze pedagogicznym i pracy szko?y poprzez poznanie bawarskiego systemu edukacji oraz systemu doskonalenia nauczycieli i nadzoru pedagogicznego. Instytucj? przyjmuj?c?by? Instytut Jako?ci Szko?y i Kszta?cenia w Monachium oraz Akademia Doskonalenia Nauczycieli i Zarz?dzania Zasobami Ludzkimi w Dillingen.

Raport z wizyty - czytaj tutaj

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1