Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Wizyta studyjna
Wizyty studyjne organizowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach
11 lipca 2014

Współpraca Kuratorium Oświaty w Katowicach z Czeską Szkolną Inspekcją

Kuratorium Oświaty w Katowicach jest otwarte na wymianę doświadczeń z zagranicznymi instytucjami nadzoru pedagogicznego, dostrzegając w niej potencjał doskonalenia pracy instytucji. Tylko w roku 2013 i 2014 realizuje trzy projekty międzynarodowe, których celem jest poznanie systemu ewaluacji i mechanizmów zapewnienia jakości pracy szkół za granicą - w Portugalii, RFN i Estonii.  Inną tego typu inicjatywą jest wieloletnia współpraca z Czeską Szkolną Inspekcją w Ostrawie.

Współpraca pomiędzy obiema instytucjami została nawiązana z inicjatywy CSI w Ostrawie, zainicjowały ją w 2009 roku wizyta przedstawicieli Českiej Školnej Inspekcji w Katowicach i wizyta przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Katowicach w Pradze, w czasie której miało miejsce podpisanie umowy o współpracy dwustronnej. W ramach współpracy co roku organizowane były tzw. job shadowing, wizyty studyjne kierownictwa oraz inspektorów i wizytatorów w Polsce i Czechach, ponadto obie strony zapraszały swoich przedstawicieli na konferencje, odbywały się także jednodniowe wizyty robocze.  W sumie w wymianie uczestniczyło z jednej i drugiej strony po 38 osób. W stażach brali udział głównie wizytatorzy z Delegatur leżących przy granicy z Republiką Czeską - w Bielsku-Białej i Rybniku.

Dzięki współpracy strony miały okazję:

- poznaćpolski i czeski system oświaty, pracę placówek i szkół różnych typów w Republice Czeskiej i w Polsce, warunki, w jakich działają, problemy, z jakimi borykają się ich dyrektorzy, przyjrzeć się codziennej pracy nauczycieli, obserwować zajęcia lekcyjne, prowadzone w oparciu o najnowsze programy i z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i pomocy naukowych

- poznać system nadzoru pedagogicznego w Republice Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej - w formie prezentacji iobserwacji pracy wizytatorów i inspektorów, porównać procedury ewaluacji z procesem prowadzenia inspekcji i zakresem wykorzystywanych w niej informacji, zapoznać się z narzędziami stosowanymi w ramach prowadzonych inspekcji, ewaluacji i czynności kontrolnych, przeprowadzić rozmowy, dotyczące wykonywanych czynności ewaluacyjnych takich jak: wywiad z rodzicami, ankietowanie uczniów, poznać zakres pracy różnych podmiotów kontrolnych lub działających na rzecz dzieci oraz ich kompetencji

- zgłębić kwestie, związane z oceną wyników nauczania - system egzaminów zewnętrznych w Polsce, EWD, organizację badania PISA w Polsce

- poznać doświadczenia i osiągnięcia w dziedzinie współpracy szkół w ramach programów europejskich

- zapoznać się z organizacją pracy instytucji nadzoru pedagogicznego, Delegatur Kuratorium Oświaty i CSI,  organizacją wspomagania szkół i nadawania stopni awansu zawodowego

- uczestniczyć w wymianie doświadczeń z kolegami z instytucji partnerskiej

- pozyskać liczne materiały i informatory.

Wymiana dała uczestniczącym w niej wizytatorom możliwość doskonalenia własnego warsztatu pracy, poznania nowych rozwiązań, które wyróżniają się skutecznością i efektywnością, porównania standardów edukacyjnych w krajach UE, dalszego rozwoju kompetencji (w tym językowych).

Współpraca umożliwiła także poznanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Polski - Krakowa i Wieliczki, Pszczyny, Katowic i Czech - Pragi i Ostrawy.

5 wizytatorów uzyskało stypendia programu Comenius na udział w tygodniowych stażach w Republice Czeskiej.

Najistotniejszym rezultatem współpracy z CSI jest możliwość porównania organizacji i metod pracy czeskich inspektorów z pracą wizytatorów w Polsce, sprzyjająca refleksji nt. optymalizacji naszej pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1