Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Aktualność
Podsumowanie szkoleń „Wyniki nadzoru pedagogicznego oraz wyniki badań osiągnięć uczniów jako podstawa kreowania lokalnej polityki oświatowej i oferty wsparcia dla szkół i nauczycieli”
12 lutego 2014

Od września 2013r. do lutego 2014r. we wszystkich miastach wojewódzkich  odbywały się szkolenia pn.: „Wyniki nadzoru pedagogicznego oraz wyniki badań osiągnięć uczniów jako podstawa kreowania lokalnej polityki oświatowej i oferty wsparcia dla szkół i nauczycieli”. Uczestniczyło w nich łącznie ponad 1700 osób. Szkolenia te organizowane były we współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie  i  kuratorów oświaty w ramach realizacji zadań projektu: „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III”.

Szkolenia adresowane były przede wszystkim do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno–pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych. Ich celem było wskazanie na wartość zarządzania danymi pochodzącymi z systemu egzaminów zewnętrznych oraz systemu ewaluacji szkół i placówek oświatowych dla podejmowania decyzji prorozwojowych w tych szkołach i placówkach oraz kreowania lokalnej polityki oświatowej.

We wszystkich spotkaniach udział wzięli pracownicy Departamentu Jakości Edukacji MEN, którzy  przybliżyli uczestnikom stan prawny w zakresie obowiązku wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego i egzaminów zewnętrznych.

W programie każdego spotkania wskazywano na możliwości i ograniczenia informacji  pozyskiwanych z systemu egzaminów zewnętrznych. Prezentowano również wyniki międzynarodowych badań osiągnięć uczniów (m.in. TIMSS, PIRLS, PISA), właściwy sposób interpretacji wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz wykorzystania EWD w ocenie efektywności pracy szkoły, zarówno przez szkołę, jak
i samorząd terytorialny oraz instytucje wspierające pracę szkoły. Podkreślano ewaluacyjną funkcję egzaminów zewnętrznych, a także raportu z ewaluacji jako źródła informacji o pracy szkoły.

Fakultatywnie prezentowano dobre praktyki w zakresie: wykorzystywania wyników badania efektywności pracy szkoły do wspierania jej rozwoju czy kreowania lokalnej polityki oświatowej, znaczenia rozwoju kapitału intelektualnego w budowaniu i wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju, wnioski płynące z monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego w kontekście zadań szkoły.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1