Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
III spotkanie XIV cyklu szkolenia wizytatorów d.s ewaluacji
11 lutego 2014

W dniach 05-08 lutego w Krakowie odby?o si? III spotkanie XIV cyklu szkole? dla wizytatorów d.s. ewaluacji. G?ównym celem szkolenia by?o poznanie sposobów analizy zebranych w szko?ach danych i przygotowanie si? do pisania raportu. Wizytatorzy mogli podzieli? si? do?wiadczeniem z prowadzonych bada? i przekaza? uwagi dotycz?ce funkcjonalno?ci platformy i adekwatno?ci narz?dzi badawczych. Dyrektorzy tym razem mogli uczestniczy? w warsztatach, na których podj?te by?y w?tki dotycz?ce ewaluacji wewn?trznej oraz wykorzystania raportu z ewaluacji zewn?trznej do podnoszenia, jako?ci pracy szkó? i placówek.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1