Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Wizyta studyjna w Belgii
4 grudnia 2013

W dniu 1 grudnia rozpocz??a si? kolejna wizyta studyjna. Tym razem wizytatorzy ds. ewaluacji wyjechali si? do Belgii w celu poznania tamtejszego systemu edukacji i ewaluacji. Wizyta zosta?a przewidziana w dwóch miastach: Diest (szko?y, uniwersytet, organizacje wspieraj?ce szko?y, rada miasta) oraz w Brukselii (inspektorat). 
Celem wizyty jest porównanie rozwi?za? zastosowanych w belgijskim systemie do naszego polskiego systemu. W szczególno?ci interesuj? nas poni?sze kwestie:
- jak przebiega proces ewaluacji zewn?trznej w Belgii,

- w jaki sposób szko?y wykorzystuj? dane z ewaluacji zewn?trznej oraz wewn?trznej,

- w jaki sposób w?adze lokalne, inspektorat oraz pa?stwo korzystaj? z wyników ewaluacji zewn?trznej (jakie dane interesuj? te instytucje).
Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1