Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Szkolenia doskonal?ce dla wizytatorów I cyklu szkoleniowego
29 listopada 2013

W dniach 27-29.11.2013 r., w podkrakowskiech Przegorza?ach grupa wizytatorów ds. ewaluacji uczestniczy?a w szkoleniu doskonal?cym (I cykl szkoleniowy). W trakcie szkolenia uczestnicy doskonalili wiedz? i umiej?tno?ci zwi?zane z procesem ewaluacji.
Pierwszy dzie? by? po?wi?cony refleksji nad wymaganiami oraz nowym funkcjonalno?ciom platformy internetowej SEO.
Drugiego dnia szkolenia uczestnicy uzupe?niali wiedz? na temat aktualnego modelu i zalecanego przebiegu ewaluacji, konceptualizacji, a tak?e recenzowali i tworzyli opisy do obszarów badania, leady i wnioski.
Trzeci dzie? by? po?wi?cony doskonaleniu umiej?tno?ci prowadzenia rady pedagogicznej (pocz?tek pracy szko?y nad rekomendacjami). Dodatkowo uczestnicy mieli mo?liwo?? uczestniczy? w sesji, podczas której pog??biali rozumienie dzia?a? podejmowanych przez nauczycieli i uczniów na lekcji, których znajomo?? pozwala dokonywa? rzetelnych obserwacji lekcji oraz dzielili si? do?wiadczeniem w analizie danych.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1