Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Szkolenie doskonal?ce
24 listopada 2013

Pierwszy dzie? by? po?wi?cony refleksji nad wymaganiami oraz nowym funkcjonalno?ciom platformy internetowej SEO.
Drugiego dnia szkolenia uczestnicy uzupe?niali wiedz? na temat aktualnego modelu i zalecanego przebiegu ewaluacji, konceptualizacji, a tak?e recenzowali i tworzyli opisy do obszarów badania, leady i wnioski.
Trzeci dzie? by? po?wi?cony doskonaleniu umiej?tno?ci prowadzenia rady pedagogicznej (pocz?tek pracy szko?y nad rekomendacjami). Dodatkowo uczestnicy mieli mo?liwo?? uczestniczy? w sesji, podczas której pog??biali rozumienie dzia?a? podejmowanych przez nauczycieli i uczniów na lekcji, których znajomo?? pozwala dokonywa? rzetelnych obserwacji lekcji oraz dzielili si? do?wiadczeniem w analizie danych.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1