Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Spotkanie Dyrektorów Wydzia?ów oraz przedstawicieli ??czników Regionalnych z kuratoriów o?wiaty.
17 X 2013

17 X w krakowskich Przegorza?ach rozpocz??o si? spotkanie Dyrektorów Wydzia?ów oraz przedstawicieli ??czników Regionalnych z kuratoriów o?wiaty. Spotkanie potrwa trzy dni.
Spotkanie otworzy? wyk?ad Koordynatora Projektu dr hab. Grzegorza Mazurkiewicza oraz wyst?pienie przedstawicielki Ministerstwa Edukacji Narodowej- Radcy Ministra Edukacji Narodowej Pani Beaty Paw?owskiej. Nast?pnie uczestnicy dyskutowali o zmianach wprowadzonych w narz?dziach, konceptualizacjach, w raporcie oraz na platformie SEO  po IX 2013 r.
Jutro wizytatorzy b?d? doskonalili umiej?tno?ci analizy danych i wnioskowania z poziomu jednego lub kilku rozk?adów danych oraz b?d? dokonywali recenzji komentarzy do ró?nych obszarów badania, komentarza do wymagania oraz  wniosków ko?cowych z przyk?adowej ewaluacji zewn?trznej. Ponadto b?d? doskonalili umiej?tno?ci kole?e?skich recenzji raportów.
Ostatni dzie? spotkania b?dzie po?wi?cony doskonaleniu wizytatorów ds. ewaluacji, pracy nad przewodnikiem po wymaganiach oraz budowaniu scenariusza samodoskonalenia.
Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1