Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Wizyta studyjna w Walii 29.09-06.10
1 pa?dziernika 2013

Jeste?my zainteresowani rozwi?zaniami zastosowanymi w walijskim systemie edukacji oraz ewaluacji. W szczególno?ci interesuje nas przebieg procesu ewaluacji zewn?trznej oraz sposób wykorzystania danych z ewaluacji przez szko?y (do doskonalenia swojej pracy), jak równie? przez w?adze lokalne i pa?stwowe. B?dziemy starali si? porówna? walijskie rozwi?zania z polskimi oraz przygotowa? rekomendacje do wdro?enia na gruncie polskim.
Zapraszamy do ?ledzenia przebiegu wizyty pod zak?adk? wizyty studyjne - II wizyta w Walii

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1