Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
28-30 IV 2010 kolejna grupa rozpocz??a szkolenia na temat ewaluacji
26-28 kwietnia 2010

W Krakowie w dniach 28-30 IV 2010 kolejna grupa rozpocz??a szkolenia na temat ewaluacji. Tym razem s? to pracownicy urz?dów obs?uguj?cych ministrów, którzy zgodnie z ustaw? o systemie o?wiaty wykonuj? zadania nadzoru pedagogicznego.Planowane s? dwa spotkania, na których, sprawuj?cy nadzór pedagogiczny b?d? poznawa? cele i warto?ci nowego nadzoru, metodologi? ewaluacji oraz zasady dzia?ania platformy obs?uguj?cej badania.

Na pierwszym spotkaniu trudno?ci? dla uczestników by?o spojrzenie na ewaluacje poprzez pryzmat specyfiki swoich placówek. Poznanie zasad ewaluacji i narz?dzi badawczych uspokoi?o nastroje. Okazuje si?, ?e mo?na korzystaj?c z platformy seo bada? zarówno szko?y artystyczne jak i zwi?zane z gospodark? morsk? czy rolnictwem.  W kuluarach podkre?lano dobr? organizacje szkolenia i profesjonalizm. „Po pierwszym spotkaniu wyje?d?amy z du?? dawk? nowej wiedzy, któr? trzeba spokojnie sobie u?o?y? i w?a?ciwie wykorzysta? w pracy”- tak podsumowa?a pracowite trzy dni uczestniczka z Centrum Edukacji Kulturalnej.

Do zobaczenia w czerwcu na drugiej cz??ci szkolenia!

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1