Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
"Perspektywa uczenia si? przez ca?e ?ycie"
24 wrze?nia 2013

W rozwa?aniach nad istot? wymagania „ Promowana jest warto?? edukacji” przydatna mo?e by? lektura dokumentu og?oszonego 10 wrze?nia 2013 przez Rz?d RP „Perspektywa uczenia si? przez ca?e ?ycie". Zach?camy do refleksji nad mo?liwymi dzia?aniami wynikaj?cymi z raportu oraz do wykorzystania bada? w budowaniu strategii rozwoju szkó? i placówek o?wiatowych.

Tekst dokumentu "Perspektywa uczenia si? przez ca?e ?ycie" - do pobrania

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1