Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
4 spotkanie wizytatorów uczestniczacych w XII cyklu szkole? z zakresu ewaluacji zewnetrznej
8 lipca 2013

W Krakowie w dniach 2-5 czerwca grupa wizytatorów XII cyklu szkole?, przygotowywa?a si? do ostatniego etapu badania – prezentacji w szko?ach Du?o czasu wizytatorzy sp?dzili doskonal?c umiej?tno?? pisania raportu.Nowe funkcje platformy internetowej u?atwi?y ten proces ,ale dla wielu by?o to trudne zadanie. Analiza danych jak zwykle by?a kluczowym momentem w trakcie opisywania obszarów do poszczególnych wymaga?.Du?ym wyzwaniem by?o równie? pisanie leadów do wymaga?. Scenariusz spotkania z rad? pedagogiczn? podoba? si? uczestnikom, cho? mieli wiele obaw co do samej prezentacji wyników i reakcji nauczycieli.
W podsumowaniu IV spotkania uczestnicy wskazali na czynniki u?atwiaj?ce im uczenie  tak jak: konkretne, praktyczne wskazówki trenerów ,wiele przyk?adów, zaj?cia praktyczne, s?uchanie i uczenie si? od innych grup. Wskazali równie? co utrudnia?o: zbyt du?e tempo pracy,  za ma?o czasu na ?wiczenia praktyczne.
Po wakacjach podsumujemy do?wiadczenia ze spotka? w szko?ach. 5 spotkanie odbedzie sie 19-20 wrzesnia w Krakowie w Hotelu Best Western

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1