Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Aktualność
Zaproszenie do wzięcia udziału w diagnozie kompetencji przywódczych kadry kierowniczej szkół/placówek
13 czerwca 2013

Szanowna Pani Dyrektor,

Szanowny Panie Dyrektorze,                                                                         

                w ramach działań projektu systemowego pn.: "Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek", realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Poddziałania 3.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 prowadzone są diagnozy dotyczące kompetencji przywódczych kadry kierowniczej szkół/placówek w Polsce.         

            Celem przedsięwzięcia jest identyfikacja potrzeb dyrektorów szkół/placówek w Polsce w zakresie rozwoju kompetencji przywódczych. Wyniki diagnozy posłużą do przygotowania założeń do systemowego wspomagania w pełnieniu funkcji kierowniczych oraz wesprą proces budowania systemu doskonalenia i kształcenia dyrektorów szkół/placówek w Polsce. Badania będą prowadzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy
z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

            W związku z powyższym zwracamy się do Państwa dyrektorów z prośbą o wypełnienie ankiety, w terminie do dnia 25 czerwca 2013r. Ankieta jest anonimowa i została zamieszczona na stronie http://ankieta.przywodztwo-edukacyjne.edu.pl/.

            W ramach dalszej realizacji projektu planujemy przeprowadzenie cyklu wywiadów pogłębionych oraz cyklu spotkań szkoleniowych dla dyrektorów(ek) szkół/placówek w zakresie upowszechniania i uzgadniania efektów projektu. Ci z Państwa, którzy wyrażą taką chęć (nie pozwala nam to w żaden sposób zidentyfikować osoby, która wypełnia ankietę) - będą traktowani priorytetowo podczas organizowanych przez nas bezpłatnych szkoleń, seminariów i spotkań.

Z góry dziękuję za współpracę.

z poważaniem,

Roman Dorczak

Koordynator Projektu

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1