Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Szkolenie doskonal?ce wizytatorów d.s ewaluacji
5 czerwca 2013

W dniach 05-08 czerwca odby?o si? szkolenie doskonal?ce dla wizytatorów ds. ewaluacji, którzy przed dwoma laty uczestniczyli w pi?tym cyklu szkole? podstawowych. W trakcie 4 dni szkolenia wizytatorzy wzi?li udzia? w warsztatach po?wi?conych zmianom w zakresie nowych wymaga?, modelu i przebiegu ewaluacji zewn?trznej, sposobu pisania raportu oraz zmian na platformie internetowej SEO. Zapoznali si? z konceptualizacjami poszczególnych wymaga? oraz z tym, jak z ich pomoc? b?d? doskonalili proces analizowania danych zebranych podczas ewaluacji. 

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1