Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Konferencje regionalne
19 kwietnia 2013

Jaka powinna by? DOBRA szko?a? Na to pytanie starali si? odpowiedzie? zaproszeni dyrektorzy szkó?, nauczyciele, rodzice, uczniowie, przedstawiciele samorz?du terytorialnego oraz dzia?acze lokalni zaanga?owani w kwestie o?wiatowe podczas debat regionalnych w Sieradzu, Warszawie, Opolu, Olsztynie oraz Sandomierzu.  

Spotkania odby?y si? w ramach wspó?pracy Kuratoriów O?wiaty i projektu „Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y etap III” realizowanego przez O?rodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiello?skimi i Er? Ewaluacji sp. z o.o.

Na stronie konferencji regionalnej znajdziecie Pa?stwo relacje z poszczególnych miejsc oraz galeri? zdj??.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1