Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Aktualność
Konferencja międzynarodowa. "Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Odpowiedzialni nauczyciele."
26 marca 2013

Wykładami prof. Henryka Mizerka i dr hab. Grzegorza Mazurkiewicza zakończyła się III międzynarodowa konferencja. Profesor Mizerek definiował odpowiedzialność zwracając szczególną uwagę na profesjonalną odpowiedzialność nauczyciela. Wskazał trzy konteksty tej odpowiedzialności: kontekst etyczny, kulturowy, profesjonalny. Mówił, że nie ma odpowiedzialności bez wolności, że nie można oczekiwać odpowiedzialności od osób pozbawionych autonomii. Wskazał na wagę dyskursu oraz oswojenia słów kluczy: rozliczalności, odpowiedzialności (przed kimś) odpowiedzialność(za). Podsumowując konferencję wskazał za co odpowiada współczesny nauczyciel. Wymienił odpowiedzialność za to by nauczyć tego jak się uczyć, odpowiedzialność za to by zachęcić młodych ludzi do brania na siebie odpowiedzialności za dokonywane wybory moralne( klaryfikacja wartości), odpowiedzialność za tworzenie sytuacji sprzyjających efektywnemu uczeniu się każdego ucznia.

Dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz wskazywał na konteksty w edukacji.Zadawał uczestnikom konferencji pytanie: jak odpowiadać na potrzeby, które współcześnie wyznaczają odpowiedzialność? Mówił o wspólnym tworzeniu pojęcia odpowiedzialności i koncentrowaniu się na moralnym aspekcie tego zagadnienia. Proponował oswajanie różnorodności i zauważanie, że odmienność nas nie blokuje, a może podnieść, jakość. Podkreślał potrzebę uczenia się i wykorzystywania różnorodności..Zdaniem G. Mazurkiwicza konferencja stworzyła przestrzeń do efektywnego uczenia się.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1