Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
I spotkanie XII cyklu szkole? wizytatorów d/s ewaluacji
10 marca 2013

Pierwszy zjazd XII cyklu przeszed? ju? do historii. W dniach 27 II - 2 III 2013 r. w Krakowie 5 grup wizytatorów d.s. ewaluacji zapoznawa?o si? z podstawami ich pó?niejszej pracy. Omówione zosta?y nowe wymagania i procedury prowadzenia badania ewaluacyjnego. Niektórzy uczestnicy przygotowywali si? do pierwszego kontaktu informacyjnego z radami pedagogicznymi. Wizytatorzy i dyrektorzy uczestnicz?cy w tym cyklu poproszeni zostali przez zespó? projektu o wspó?prac? w weryfikacji nowych narz?dzi i sposobu przeprowadzania badania. Ju? po drugim spotkaniu, b?dzie mo?liwo?? takiej weryfikacji. Przeprowadzone badania przez wizytatorów b?d? sprawdzianem dla nowych” drzewek” i narz?dzi. Do zobaczenia na drugim zje?dzie w kwietniu. 

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1