Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
V spotkanie IX cyklu szkole? dla wizytatorów d/s ewaluacji
15 stycznia 2013

W Krakowie, w dniach 10-11 stycznia spotykali si? po raz ostatni uczestnicy „IX poci?gu".  Praca nad doskonaleniem pisania raportu wype?ni?a pi?ty zjazd. Du?o czasu zaj??a dyskusja o dobrych praktykach, które mog?yby sta? si? powodem ustalenia bardzo wysokiego stopnia spe?niania wymaga?. Propozycje dotyczy?y dzielenia si? do?wiadczeniem z innymi, ale tak?e zwracano uwag? na systemowo?? dzia?a? podejmowanych przez szko?y/placówki
Podsumowania ca?ego kursu dokona? koordynator projektu dr hab.Grzegorz Mazurkiewicz. 

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1