Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Nowa publikacja
13 stycznia 2013

Ksi??ka pokazuje teoretyczne za?o?enia i praktyczne zastosowania ewaluacji w prowadzeniu nadzoru pedagogicznego.Jest wyborem tekstów znanych z poprzednich publikacji z serii „Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym”. Niektóre spo?ród artyku?ów s? zaktualizowane (np. bazuj? na projekcie nowych wymaga? dla szkó? i placówek), inne s? zmienione zgodnie z intencjami autorów, w oparciu o do?wiadczenia z ponad dwuletniego procesu realizacji nadzoru pedagogicznego w nowej formule, a pozosta?e s? nowe i dotychczas niepublikowane.

Zapraszamy do lektury!

"Jak by? jeszcze lepszym. Ewaluacja w edukacji"- do pobrania

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1