Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Szkolenie doskonal?ce dla wizytatorów d.s ewaluacji. Kraków 21-23 XI 2012
21 listopada 2012

Rozpocz??? si? III edycja szkolenia doskonal?cego dla wizytatorów ds. ewaluacji. W trakcie 3 dni szkolenia wizytatorzy b?d? doskonalili mi?dzy innymi umiej?tno?ci pisania raportu, analizy danych, prowadzenia wywiadu, przekazywania s?abych wyników ewaluacji, przyznawania najwy?szego poziomu spe?nienia wymagania, formu?owania wniosków itp. 

Mamy nadziej?, ?e szkolenie b?dzie przydane wizytatorom w pe?nieniu ich codziennych obowi?zków. 

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1