Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Wnioski - analiza wyników ewaluacji 2011/2012
11 pa?dziernika 2012

To jakie mamy szko?y – jak dzia?aj?, jakie stosuj? metody, jakie maj? priorytety jest efektem wspólnego wysi?ku dyrektorów i nauczycieli, a rodzice w zdecydowanej wi?kszo?ci akceptuj? ich koncepcje. Takie wnioski mo?na wyci?gn?? z analizy wyników ewaluacji w roku szkolnym 2011/2012 w zakresie wymagania "Szko?a/placówka ma koncepcj? pracy". 92% nauczycieli przyznaje, ?e w jakiej? cz??ci czuj? si? autorami koncepcji pracy szko?y,  a 93% rodziców akceptuje kierunki pracy szko?y. Jak t? informacj? interpretowa? w ?wietle dosy? cz?stych zarzutów wobec szko?y, ?e nie przygotowuje do wyzwa? wspó?czesnego ?wiata, nie uczy tego co powinna i nie robi tego odpowiednio? Czy myl? si? krytycy czy te? mamy szko?y takie jakie chcemy?

PODYSKUTUJ

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1