Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Aktualność
Szkolenie doskonalące dla wizytatorów d.s ewaluacji. Kraków 13-15 czerwca 2012
14 czerwca 2012

Wykładem inauguracyjnym rozpoczął koordynator projektu Grzegorz Mazurkiewicz szkolenie doskonalące dla wizytatorów do spraw ewaluacji. Mówił o czynnikach wspierających i hamujących zmiany systemowe. Pobudzał do refleksji nad systemem ewaluacji oświaty. Zadawał ważne pytania: Czy jakość edukacji zależy od tego, co dzieje się w szkole?, Jakie są współczesne konteksty edukacji?. Wskazywał kierunek działań w projekcie – „ działania podejmowane w projekcie służą systemowi edukacji i tworzeniu warunków umożliwiających uczniom uczenie się przez całe życie”

W ciągu trzech dni (13-15 VI) w krakowskich Przegorzałach wizytatorzy doskonalili umiejętności związane z pisaniem raportów. Obraz szkoły, wstęp do wymagań, tezy i wnioski w kryteriach zajmowały większą część czasu szkoleniowego. Wizytatorzy mieli również okazje otrzymać informacje zwrotną dotyczącą pisanych raportów i drugą od uczestników badań. Ankiety wypełnili przedstawiciele 1391 szkół i placówek na 3898 zrealizowanych ewaluacji, co daje 35,7%.Niespełna jedna trzecia głosów (29,8%) to wypowiedzi dyrektorów, pozostałe – nauczycieli. 87% respondentów oceniło wysoko umiejętności badawcze wizytatorów do spraw ewaluacji.
Jak zwykle poza zajęciami cenne były rozmowy kuluarowe? Przyjemnie było spotkać się po dwóch latach i porozmawiać o ważnych dla szkoły i wizytatora problemach – tak mówili uczestnicy IV grupy.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1