Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Zako?czenie VIII cyklu szkole? dla wizytatorów d.s ewaluacji
21 maja 2012

W Krakowie, w dniach 17-18 maja spotykali si? po raz ostatni uczestnicy "VIII poci?gu". Ostatnie rady i szlifowanie umiej?tno?ci pisania raportu wype?ni?o pi?ty zjazd.
Nawi?zane znajomo?ci stan? si? podstaw? do wspó?pracy i  wzajemnego wsparcia cho?by poprzez kontakty emailowe czy telefoniczne.
Podsumowania ca?ego kursu dokona? koordynator projektu dr Grzegorz Mazurkiewicz. 

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1