Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Trzecie spotkanie wizytatorów d.s ewaluacji VIII edycji
27 marca 2012

W dnich 21 - 24 marca w Krakowie odby?o si? kolejne szkolenie wizytatorów d.s ewaluacji. W trakcie szkolenia realizowane by?y nastepuj?ce cele:

  • Kszta?cenie umiej?tno?ci przetwarzania danych
    i interpretacji danych.
  • Rozwijanie umiej?tno?ci wykorzystania ró?nych ?róde? w analizie danych.
  • Przyswojenie zasad pisania raportu.
  • Okre?lenie zasad post?powania w sytuacjach problemowych.
  • Doskonalenie umiej?tno?ci prowadzenia dyskusji

Wizytatorzy pod okiem trenerów pisali raport i uczyli si? wyci?ga? wnioski z przeanalizowanych danych. "Du?o potu na tym poligonie" - tak mówli uczestnicy 3 grupy. Do zobaczenia za miesi?c na czwartym spotkaniu.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1